Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow дол-дяк arrow ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ
   

ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ

— правовий і політ, інститут, який закріплює принцип відповідальності і наступності у функціонуванні органів держ. влади і місц. самоврядування, їх посад, осіб. Насамперед це — вид санкцій. Настає внаслідок скоєння органами держ. влади і місц. самоврядування, їх посад, особами правопорушення, передбаченого конституцією або законами. Так, Президент України може достроково припинити повноваження ВР України, якщо протягом 30 днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися.

Д. п. п. може бути також пов'язане з добровільною відмовою від виконання держ. або муніцип. обов'язків (відставкою), смертю або неможливістю виконувати публічні обов'язки за станом здоров'я та ін. підставами. Так, повноваження Президента України припиняються достроково у разі: 1) відставки; 2) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я; 3) усунення з поста у порядку імпічменту; 4) смерті. Повноваження народного депутата України припиняються достроково (крім випадків Д. п. п. Верх. Радою України) у разі: 1) складення повноважень за його особистою заявою; 2) набуття законної сили обвинувального вироку щодо нього; 3) визнання депутата судом недієздатним або безвісно відсутнім; 4) виїзду його на пост, проживання за межі України; 5) смерті.

Враховуючи поділ держ. влади в Україні на законод., викон. і судову, Д. п. п. органів держ. влади та їх посад, осіб є необхідним елементом системи стримувань і противаг у конст. механізмі влади. Відповідно до Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» (1997) повноваження сільського, селищного і міського голови можуть бути достроково припинені у разі: 1) його звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень голови; 2) припинення його громадянства; 3) набуття законної сили обвинувального вироку щодо нього; 4) порушення головою встановлених законом вимог щодо обмеження сумісності його діяльності з ін. роботою (діяльністю); 5) визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер; 6) смерті. Підстави Д. п. п. органів держ. влади і місц. самоврядування, їх посад, осіб визначаються Конституцією та законами України і мають вичерпний характер. Принцип Д. п. п. органів держ. влади, місц. самоврядування та їх посад, осіб у конст. праві свідчить про поступовий перехід України до системи верховенства права.

Д. п. п. може використовуватися сільс, селищ, і міськими радами щодо органів самоорганізації населення у випадках, визначених законом. Інститут Д. п. п. застосовується також політ, партіями і громад, орг-ціями щодо своїх кер. органів і посад, осіб.

Літ.: Мелашенко В. Ф. Основи конст. права України. К., 1995; Кампо В. М. Місц. самоврядування в Україні. К., 1997; Конст. право України. К., 1999.

В. М. Кампо.

 

Схожі за змістом слова та фрази