Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow сусп-сяр arrow СУТНІСТЬ І ЯВИЩЕ
   

СУТНІСТЬ І ЯВИЩЕ

— філософські категорії, що виражають моменти, рівні руху пізнання двох різних, але взаємопов'язаних сторін дійсності. Категорія сутності виражає головне, визначальне в предметі, таке, що зумовлене глибинними, необхідними внутр. зв'язками й тенденціями розвитку і пізнається на рівні теор. мислення (див. Емпіричне і теоретичне). Категорія я в и -щ а відображає зовн. властивості, процеси, зв'язки предмета, які пізнаються безпосередньо у формі живого споглядання. Сутність завжди виступає як внутр. зміст явищ, прихований від безпосереднього сприйняття, явище як зовн. розкриття сутності, форма її прояву. Категорії С. і я. нерозривно пов'язані між собою. Агностицизм розриває діалектичний зв'язок С. і я., розглядає сутність як непізнаванну "річ у собі" (див. "Річ у собі" і "річ для нас"), що не розкривається в явищах. Ідеалісти наділяють сутність речей духовним, ідеальним змістом, вважаючи його первинним щодо матеріальної речі. Діалектичний матеріалізм розглядає С. і я. в діалектичній єдності, як щаблі руху пізнання. Явище виражає якусь сторону сутності, сутність завжди проявляється в конкретних предметах або процесах. "Сутність являється. Явище істотне" (Ленін В. І. Повне зібр. тв., т. 29, с. 211). Сутність може розкриватися в сукупності явищ, але С. і я. не збігаються. При пізнанні сутності відбувається перехід від чуттєвого сприйняття, зовн. констатації та опису явищ ло абстрактного мислення і створення теорії досліджуваного об'єкта. у взаємовідношенні С. і я. розкривається діалектика зовнішнього і внутрішнього, одиничного і загального (див. Одиничне, особливе, загальне), відносно істинного й абсолютно істинного, діалектика процесу пізнання як заглиблення в сутність різних порядків. "Думка людини безконечно заглиблюється від явища до сутності, від сутності першого, так би мовити, порядку, до сутності другого порядку і т. д. без кінця" (там же). С. і я. можуть змінюватися, розвиватися відповідно до заг. законів розвитку матеріального світу.

Н. Г. Яценко.

 

Схожі за змістом слова та фрази