Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow прен-прис arrow ПРИЙМАЧІ СВІТЛА
   

ПРИЙМАЧІ СВІТЛА

— пристрої, зміна стану яких під дією потоку оптичного випромінювання (світла) служить для виявлення цього випромінювання, його вимірювання, а також для фіксування й аналізу оптичних зображень випромінюючих об'єктів. У П. с. енергія оптичного випромінювання перетворюється на ін. види енергії. Важливою характеристикою П. с. є порогова чутливість — мінімальний потік випромінювання, який можна ще виявити на фоні власних шумів П. с. Приймачі наз. селективними, коли на кривій залежності чутливості приймача від довжини хвилі світла Л є чітко виражені максимуми або (і) мінімуми. і неселективними, якщо їхню чутливість у широкому діапазоні довжин хвиль можна вважати однаковою. Розрізняють теплові, фотоелектр., мех. та фото-хім. П. с. До теплових П. с. належать приймачі, дія яких ґрунтується на виникненні термоелектрорушійної сили (термоелементи, болометри, радіометри), а також оптико-акустичні П. с, в яких реєструється збільшення об'єму газу, нагрітого поглинутим випромінюванням. Теплові П. с, як правили, неселективні і придатні для вимірювань у широкій області спектра (λ = 200 нм — 20 мкм, інколи до 1000 мкм). До фотоелектричних П. с. належать приймачі, дія яких ґрунтується на зовн. і внутр. фотоефекті (фотоелементи, фоторезистори, фотодіоди), а також квантові підсилювачі оптичного діапазону (див. Квантові генератори і підсилювачі). Такі П. с. є селективними, їхня чутливість залежить від величини енергії окремих фотонів, що поглинаються. Спектральна чутливість П. с. з зовн. фотоефектом має характерну довгохвильову ("червону") границю в області λ = 0,6—1,2 мкм, яка визначається природою речовини П. с. (див. Ро бота виходу). Цієї вади не мають П. с. з фото електромагнітним ефек том, що працюють в далекій інфрачервоній області спектра (10—ЗО мкм). Механічні П. с. виготовляють у вигляді крутильних терезів, які реагують на тиск світла. Такі П. с. неселективні. їх застосовують порівняно рідко через чутливість до вібрацій та різних теплових процесів. До фотохімічних П. с. належать фотоплівки, фотопластинки та ін. матеріали сучас. фотографії. Застосовують їх для вимірювання енергії випромінювання за ступенем почорніння світлочутливого шару внаслідок фотохімічної реакції. До П. с. можна віднести й органи зору живих істот (див. Око).

 

Схожі за змістом слова та фрази