Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow гор-гуц arrow ГРОМАДСЬКА ДУМКА
   

ГРОМАДСЬКА ДУМКА

- 1) спосіб існування, формування і вияву масової свідомості, що полягає у вираженні ставлення людей до суспільно значущих подій і фактів; 2) важливий чинник соціальної комунікації. Формується у процесі спілкування людей як стихійно, незалежно від діяльності тих чи тих соціальних інститутів, так і цілеспрямовано — під впливом держ. установ, політ, партій, громад, орг-цій, агітації, ЗМІ тощо. Осн. формами виявлення Г. д. є вибори органів влади, участь мас у законод. та викон. діяльності, преса, збори, референдуми та ін. Схвалюючи на основі певних ідеол. і моральних норм одні та засуджуючи ін. дії і вчинки, Г. д. відображає соціальні інтереси різних людських спільнот. Спонукальним мотивом виникнення і функціонування Г. д. є сусп. потреба. У процесі життєдіяльності людей об'єктом Г. д. стають тільки ті явища чи факти, які привертають їхню увагу, потребують заг. судження, висновку. Однією з особливостей Г. д. є її здатність різнобічно впливати на свідомість та практ. діяльність людей, регулювати їх соціальну поведінку.

Г. д. існує не лише у свідомості людей, а й висловлюється публічно — усно або письмово. Як складне духовне явище, вона має свої характеристики, ступінь об'єктивності (істинності), формується як на основі наук, знань, практ. досвіду, так і під впливом чуток, здогадів, інтуїції.

Г. д. забезпечує зворотний зв'язок у системі управління (самоврядування), є дієвим каналом інформації, впливу на процеси демократизації сусп-ва, ефективним засобом соціального контролю. Г. д. враховується при прийнятті законів законод. органами держ. влади та органами місцевого самоврядування.

Н.І. Руда.

 

Схожі за змістом слова та фрази