Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow корот-кюч arrow КОРПУС
   

КОРПУС

(лат. corpus — тіло, склад, звід, єдине ціле) — 1) У рим. праві corpus delicti («корпус делікті») — склад злочину або предмет доказування при скоєнні злочину.

2) В історії великих кодифікацій права часів Середньовіччя — одна з основних узагальнюючих назв зібрання (збірника) або зводу законів, складова назва кодифікац. збірників законів, напр.: Corpus juris civilis (Корпус юріс цивіліс) — Звід цивільних законів, укладений за правління візант. імператора Юстиніана I; Corpus juris canonici — кодифікація каноніч. права катол. церкви 12—14 ст.; Corpus juris hungarici — зібрання законів Угорщини (1696). У цьому значенні іноді вживається і в наш час: напр., К. — складова назви 157-томної енциклопедії прецедентного права США (Corpus juris secundum), яка видається в Нью-Йорку з 1936.

3) У старому міжнар. і публіч. (державному) праві — єдине ціле (тіло або територія) по відношенню до д-ви («тіло, склад держави»).

4) У дип. праві — склад дип. представників ін. країн, шо перебувають у даній країні, — дипломатичний корпус.

5) У сучас. юрид. термінології термін «корпус» застосовується і для означення зібрання чинних законів певної д-ви (К. законів), корпорації суддів (К. суддів) тощо.

6) Вище тактичне або операт.-тактичне загаль-новійськ. з'єднання (об'єднання) у сухопут. військах та ін. видах ЗС різних держав. Утворюється і діє самостійно або у складі об'єднання, звичайно у взаємодії із силами та засобами ін. родів військ і видів ЗС. При веденні бойових дій часто входить до складу польової армії. Може складатися з кількох з'єднань і частин родів військ, спец, військ, органів управління та забезпечення. У Рос. імперії виник на поч.

18 ст., на пост, основі — з 1810. Існував у Червоній і Радянській армії. Корпусна організація запроваджена в ЗС України. 7) Складова назви деяких військових навч. закладів у Рос. імперії починаючи з 18 ст.: Кадетський К., Кавалергардський К., Пажеський К.

Ю. Я. Касяненко.

 

Схожі за змістом слова та фрази