Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow дер-дин arrow ДЕРЖАВНІ ПРЕМІЇ УКРАЇНИ
   

ДЕРЖАВНІ ПРЕМІЇ УКРАЇНИ

- одна з форм стимулювання д-вою розвитку науки і техніки, л-ри, мист-ва та арх-ри і широкого заохочення творчої праці вчених, інженерів, новаторів в-ва, діячів культури. В Україні встановлено такі Д. п.: у 1969 — Державна премія України в галузі науки і техніки та

Державна премія України імені Т. Г. Шевч енка в галузі літератури, мистецтва і архітектури (від 27.IV 1999 — Національна премія України імені Тараса Шевченка); у 1994 — Державна премія України імені Олександра Довженка. Державна премія України у галузі науки і техніки засн. пост. ЦК КПУ і РМ УРСР «Про Державні премії Української РСР в галузі науки і техніки та Державні премії Української РСР імені Т. Г. Шевченка в галузі літератури, мистецтва і архітектури» від 23.IV 1969 і щорічно присуджується за:

ДЕРЖАВНІ ПРЕМІЇ УКРАЇНИ - leksika.com.ua

а) видатні наук, дослідження, які сприяють дальшому розвитку гуманіт., тех. і природничих наук, позитивно впливають на сусп. прогрес і утверджують високий авторитет вітчизн. науки у світі; б) розробку і впровадження нової техніки, матеріалів і технологій, нових способів і методів лікування та профілактики захворювань, що відповідають рівню найновіших світ, досягнень; в) роботи, що є значним внеском у вирішення проблем охорони навкол. середовища і екол. безпеки; г) підручники для середніх загальноосв., профес. навч.-виховних, вищих навч. закладів, що відповідають сучас. вимогам і сприяють ефективному опануванню молоддю знань, істотно впливають на поліпшення підготовки майб. спеціалістів. Висунення і подання робіт на здобуття Д. п. провадиться: установами Національної академії наук України, академій мед. наук, агр. наук, пед. наук і правових наук; кер. органами громад, наук, і н.-т. організацій; колегіями міністерств та ін. центр, органів держ. викон. влади; н.-т. і вченими радами наук, установ та вищих навч. закладів. Висунення підручників на здобуття Д. п. провадиться колегією М-ва освіти України. Висунення і розгляд робіт колективів претендентів повинні проходити в обстановці творчої дискусії, високої вимогливості та принциповості, з грунт, аналізом достовірності одержаних результатів та визначенням відповідності робіт установленим вимогам.

Колектив, висунутий на здобуття Д. п., має включати лише осн. учасників роботи (не більше 10 авторів), чий творчий внесок у її виконання був вирішальним. Не допускається включення до складу колективу претендентів осіб, які виконували лише адм., кон-сультац. чи організаторські функції. До розгляду на здобуття Д. п. приймаються наук, праці та підручники, опубл. у завершеному вигляді не раніше ніж за рік до їх висунення, а роботи в галузі техніки, матеріалів і технологій — після освоєння у в-ві. Роботи, раніше відзначені Д. п., повторно не висуваються. Д. п. може присуджуватись, як виняток, посмертно.

Висунуті на здобуття Д. п. роботи подаються до Комітету по Державних преміях України в галузі науки і техніки, який після широкого публ. громад, обговорення розглядає їх і таєм. голосуванням не менш як 3/4 присутніх на засіданні членів К-ту приймає рішення про присудження премій. Рішення К-ту набуває чинності після затвердження його указом Президента України, який публікується у ЗМІ до 31 грудня поточ. року. Особам, удостоєним Д. п., присвоюється звання «Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки» та вручаються диплом і почес. знак встановленого зразка. Державна премія України імені Олександра Довженка засн. згідно з указом Президента України «Про заходи щодо відзначення 100-річчя від дня народження Олександра Довженка» від 10.IX 1994. Присуджується з 1995. Цією премією відзначаються особи, які зробили видатний внесок у розвиток укр. кіномистецтва. Клопотання про присудження премії розглядає спеціально створений Комітет з Державної премії України імені Олександра Довженка, за поданням К-ту премія присуджується указом Президента України.

В. П. Нагребельний.

 

Схожі за змістом слова та фрази