Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Г-гон arrow ГЕНЕРАЛЬНА СТАРШИНА
   

ГЕНЕРАЛЬНА СТАРШИНА

-у 2 -й пол. 17—18 ст. найвища виборна військ, і цив. адміністрація на Лівобереж. Україні; рада при гетьмані, його найближче оточення. Була політ, елітою укр. сусп-ва, відігравала роль викон. органу держ. управління. До Г. с. належали: 1) генеральний обозний — фактично друга особа після гетьмана, керівник артилерії у війську (як правило, його призначали наказним гетьманом); 2) генеральні судді — члени Генерального суду, очолюваного самим гетьманом; 3) генеральний підскарбій — завідував держ. скарбом і вів фін. справи (посаду запровадив Б. Хмельницький); 4) генеральний писар — держ. канцлер, керівник Генеральної військової канцелярії, хранитель держ. печатки (часто виконував функції керівника закорд. відомства); 5) генеральний бунчужний — гол. охоронець символу гетьм. влади — бунчука (під час війни за дорученням гетьмана командував окр. козац. частинами, виконував певні дип. функції); 6) генеральний хорунжий — гол. охоронець військ, прапора; як і ген. бунчужний, займався також ін. військ, та адм. справами; 7) генеральні осавули — два члени Г. с. для допомоги гетьману у військ, справах і керівництва козац. військом. Г. с, як правило, збиралася кілька разів на рік для обрання гетьмана, ген. старшин, вирішення назрілих злободен. питань. За гетьманів Б. Хмельницького, І. Самойловича та І. Мазепи рада старшин майже повністю перебрала на себе повноваження Ген. військ, ради, а 1722—27 Україною правила Колегія Г. с. під контролем Малоросійської колегії. Г. с. користувалася привілеями. За службу отримувала грош. платню та маєтки, даровані гетьманом, а інколи — особисто рос. царем. Ще за Петра І права Г. с. були істотно обмежені, а в 1782 як адм. орган вона припинила своє існування. Див. також Генеральна військова рада.

Літ.: Окиншевич Л. Генеральна старшина на Лівобережній Україні ХУІІ-ХУІІІ вв. В кн.: Праці Комісії для виучування історії західнорус. та українського права, в. 2. (ВУАН. Збірник Соціально-екон. відділу, № 6). К., 1926; Полонська-Василенко Н. Історія України, т. 1. К., 1995; Шевчук В. Козац. д-ва. К., 1995; Історія д-ви і права України, т. 1. К., 1996.

О. М. Мироненко.

 

Схожі за змістом слова та фрази