Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow тог-тяж arrow ТРАНССЕКСУАЛІЗМ
   

ТРАНССЕКСУАЛІЗМ

(франц. transsexualisms, англ. transsexualism, від лат. trans... — крізь, за межами і sexus — стать) — стан людини, який характеризується порушенням статевого самоусвідомлення особи, що виявляється у невідповідності її анатом, і психол. параметрів. Така особа відчуває потребу змінити свою анатомічну стать і набути біол., морального та правового статусу особи протилежної статі.

В Україні створено певну прав, базу з питань корекції статі. Ст. 51 Основ зак-ва про охорону здоров'я передбачає право пацієнта на зміну статі. Умовами такого мед. втручання є прохання заявника, а також наявність мед.-біол. показників, які затверджує МОЗ України. Наказом МОЗ «Про надання медичної допомоги особам, що потребують зміни (корекції) статевої належності» від 15.III 1996 затверджено: мед.-біол. і соціально-психол. показання для зміни (корекції) статевої належності; Положення про постійно діючу комісію з питань зміни (корекції) статевої належності при МОЗ України та склад цієї комісії; порядок обстеження осіб, що потребують зміни (корекції) статевої належності; перелік закладів охорони здоров'я, в яких здійснюється зміна (корекція) статевої належності.

Зміна (корекція) статевої належності за наявності відповід. показань може проводитись у виняткових випадках особам після досягнення 25 років, за їх особистою заявою. Мед.-біол. і соціально-психол. показаннями для зміни (корекції) статевої належності є неможливість адаптації пацієнта і загроза суїцидальних дій у разі збереження статі народження у поєднанні зі спри ятливим прогнозом адаптації після зміни (корекції) статевої належності. Зазнач, показання можуть бути встановлені за умови: порушення статевої самосвідомості від самого початку формування (у віці 3—4 років); постійності сформованої трансформації статевої самосвідомості; спостереження у сексопатолога впродовж не менше року за наявності необхід. документації та висновку про соціальну адаптацію; відсутності ен-доген. процесу (обстеження протягом не менше місяця у стаціонарі психіатрич. клініки); суїцидонебезпеки; відсутності гомосексуалізму та псих, захворювань як провід, мотиву для зміни (корекції) статевої належності; можливості достатнього рівня соціальної адаптації у нових умовах життя (за висновком психолога та психіатра); достатньої соціальної зрілості для вирішення питання про зміну (корекцію) статевої належності, здатності приймати рішення під час дальшої соціальної адаптації; відсутності делінквентної поведінки; достатнього ступеня вираженості ендокринних, морфол., нейро-фізіол., психол. та фізичних ознак жаданої статі.

Док-том, на підставі якого мед. установи мають право проводити операц. втручання щодо зміни (корекції) статевої належності, є висновок постійно діючої комісії з питань зміни (корекції) статевої належності при МОЗ України.

Особи, які бажають оперуватися за межами України, можуть одержати рішення комісії. Операцію оплачує пацієнт. Повтор, розгляд справ на комісії та обстеження осіб, які потребують зміни (корекції) статевої належності, але яким було відмовлено в цьому, можливий не раніш як через рік. Особи, котрі оперувалися раніше, а тепер мають ускладнення або певні претензії, усі свої питання за наявності необхід. док-тів вирішують на засіданні комісії або в суд. порядку.

Н. Б. Болотіна.