Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow комер-коно arrow КОМЕРСАНТ
   

КОМЕРСАНТ

(франц., первісно — торговець, від лат. — торгівля) — особа, що займається торговельною (у широкому розумінні — підприємницькою) діяльністю, підприємець. За зак-вом України поняттю «комерсант» відповідає поняття «підприємець» — фізична особа — гр-нин України, ін. д-ви, не обмежений законом у правоздатності або дієздатності і у встановленому законом порядку зареєстрований як підприємець, тобто як такий, що здійснює самост., ініціативну, систематичну, на власний ризик діяльність по в-ву продукції, виконанню робіт, наданню послуг чи займається торгівлею з метою одержання прибутку (ст. 1 і 2 Закону України «Про підприємництво» 1991). Гр-нин, котрий має намір здійснювати підприєм. діяльність без створення юридичної особи, подає до органу державної реєстрації — виконкому міської, районної в місті ради або районної, районної міст Києва і Севастополя держ. адміністрації — реєстрац. картку за встановленим зразком, яка одночасно є заявою про держ. реєстрацію, дві фотокартки, довідку про включення до Держ. реєстру фіз. осіб — платників податків та ін. обов'язкових платежів і док-т, що підтверджує сплату реєстраційного збору, а також пред'являє док-т, який підтверджує особу. За наявності цих док-тів орган держ. реєстрації зобов'язаний протягом 5 роб. днів внести дані реєстрац. картки до Реєстру суб'єктів підприєм. діяльності (автоматиз. системи збирання, нагромадження, обробки та оперативного надання інформації про суб'єктів підприємництва) і видати заявникові свідоцтво, яке є підставою для відкриття розрахункового, валютного та ін. рахунків в установах банків, виготовлення печаток і штампів.

Для заняття окр. видами підприєм. діяльності (напр., мед. чи юрид. практикою, виготовленням держ. цінних паперів тощо) підприємцю потрібно одержати спец, дозвіл (ліцензію), який видається КМ України або уповноваженим ним органом. Для здійснення торг, діяльності за готівкові кошти, а також з використанням ін. форм розрахунків і кредит, карток, діяльності у сфері торгівлі іноз. валютою, діяльності з наданням послуг у сфері грального бізнесу та побут, послуг суб'єкти підприємництва повинні одержати торговий патент. Не допускається заняття підприєм. діяльністю таких категорій гр-н: військовослужбовців, служб, осіб органів прокуратури, суду, держ. безпеки, внутр. справ, держ. арбітражу, держ. нотаріату, а також органів держ. влади та управління, які повинні здійснювати контроль за діяльністю підприємств. Особи, яким суд заборонив займатися певною діяльністю, не можуть бути зареєстровані як підприємці з правом здійснення відповідного виду діяльності до закінчення терміну, встановленого вироком суду. Особи, які мають непогашену судимість за крадіжки, хабарництво та ін. корисливі злочини, не можуть бути зареєстровані як підприємці, не можуть виступати співзасновниками підприєм. організації, а також займати в підприєм. т-вах та їх спілках (об'єднаннях) кер. посади і посади, пов'язані з матеріальною відповідальністю. Однак зазначені особи можуть мати ін. корпоративні права (напр., одержувати дивіденди на акції в акціонерному товаристві тощо).

В. В. Луць.