Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow дип-док arrow ДОКАЗИ
   

ДОКАЗИ

— одержані у встановленому законом порядку відповідними органами факт, дані, що містять інформацію, необхідну для правильного вирішення крим., цив. та інших суд. справ. Процес, джерелами, які містять Д. у крим. справах, є показання свідків, потерпілих, підозрюваних, обвинувачених, підсудних, засуджених, пояснення позивача, відповідача, висновок суд. експертизи, пояснення експерта, речові Д., документи, протоколи слідчих і суд. дій. При обгрунтуванні процес, рішень дізнавач, слідчий, прокурор і суд зобов'язані посилатися на Д., а не тільки на їх процес, джерела. Змагальність сторін та свобода в наданні ними судові своїх Д. і у доведенні перед судом їх переконливості — одна з осн. засад судочинства (ст. 129 Конституції України). За відношенням до обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному процесі, Д. поділяються на прямі й непрямі (побічні). Прямі Д. безпосередньо вказують на цю обставину або ж на її відсутність, а непрямі — лише опосередковано. Стосовно підозри та обвинувачення у вчиненні злочину, обставин, які обтяжують або пом'якшують відповідальність, Д. класифікуються як обвинувальні та виправдальні. Обвинувальні Д. вказують на те, що злочин було вчинено саме даною особою, а також на наявність обставин, які обтяжують її відповідальність. Виправдальні ж Д. свідчать, що або самої події злочину не було, або дана особа до неї непричетна, або є обставини, які пом'якшують її відповідальність. Напр., алібі є прямим виправдальним Д. За джерелом одержання відомостей про факти, за характером його формування Д. та їх джерела бувають первинними і похідними. Первинні Д. та їх джерела називають іноді першоджерелами. Це, напр., показання свідка-очевид-ця, оригінал документа. Якщо ж свідок дає показання із чужих слів — це похідний Д., як і копія документа.

У цив. справах законом встановлено п'ять процес, форм одержання факт, даних: пояснення сторін і третіх осіб, показання свідків, письм. Д., речові Д., висновки експертів.

Але процес.-правовий статус сторін мають заявники і заінтересовані особи у справах, що виникають з адм.-правових відносин, і у справах окр. провадження, а також ін. особи, які беруть участь у справі. Вони дають усні та письм. пояснення суду, в яких міститься інформація про факт, дані, що одержані внаслідок особистого спостереження або від ін. осіб і мають значення для правильного вирішення справи. Тому пояснення таких осіб є засобом доказування. У суд. практиці в цив. справах допускається розширення кола засобів доказування. За необхідності судами можуть бути прийняті як письм. Д. документи, що одержані за допомогою електронно-обчислювальної техніки. З урахуванням думки осіб, які беруть участь у справі, суд може також досліджувати подані звуко- та відеозаписи. Одержання і дослідження доказової інформації та засобів доказування (змісту і процес, форми Д.) повинні здійснюватися у встановленому законом процес, порядку, який є процес, гарантією всебічного, повного та об'єктивного пізнання дійсних обставин справи, прав і обов'язків сторін. Порушення процес, порядку одержання і дослідження Д. знецінює їх, призводить до втрати ними властивостей і значення Д.

М. М. Михеєнко . М. Й. Штефан.

 

Схожі за змістом слова та фрази