Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow П-пен arrow ПАНТЮРКІЗМ
   

ПАНТЮРКІЗМ

(від грец. — усе і тур. — турок) — політ.-ідеол. доктрина, спрямована на об'єднання під егідою Туреччини всіх тюркомов. народів, аж до утворення єдиної д-ви — «Великого Турану»: від Босфору до кордонів Китаю (із включенням у найбільш далекосяжних варіантах до її складу Криму, Башкирії, Монголії тощо). Виник на межі 19— 20 ст. як ідеологія молодотурків — членів тур. націоналіст, орг-ції «Єднання і прогрес» (засн. 1889). Після перемоги молодотур. революції 1908 П. набув статусу держ. доктрини. Ідеологи П. (Дж. Нурі — автор програм, твору «Єднання Ісламу», 3. Г. Альп, Ачкура-огли Юсеф та ін.) твердили, що турки — «найвища та найдавніша раса», «найважливіша частина мусульманського світу», а тур. мова — «найбагатша» та «найдосконаліша». П. споріднений з панісламізмом, який, абсолютизуючи конфесійні фактори, проголошував весь мусульм. світ єдиною спільністю, ігноруючи існування у ньому нац. держав. Оскільки тур. султан мав статус халіфа всіх мусульман-сунітів, П. обґрунтовував претензії Туреччини на панування не тільки над тюркськими, а й над ін. мусульм. народами, насамперед над арабами, землі яких тривалий час перебували у складі Османської імперії.

П., як і панісламізм, мав на меті перегляд політ, карти світу без будь-яких міжнар.-прав. та. істор. підстав. Єдиним шляхом реалізації ідей П. його ідеологи визнавали війну. Для досягнення цілей П. молодотур. уряд під час Першої світової війни 1914—18 вступив у союз з Німеччиною. 2.VIII 1914 був підписаний таємний нім.-тур. договір про військовий союз. Згідно з його умовами Німеччина зобов'язувалася «забезпечити Туреччині таке виправлення її східного кордону, яке надасть можливість стикатися з мусульманськими елементами в Росії». У день вступу Туреччини у війну (29.Х 1914) в мечетях Стамбула були проголошені адресовані мусульманам усього світу заклики до джихаду (священної війни, війни за віру) проти країн Антанти: Англії, Франції та Росії (мусульм. населення колоній Англії становило 78 млн. чол., колоній Франції — 35 млн., Росії — 18 млн.). Поразка Туреччини у війні й самоліквідація партії молодотурків (1918) призвели до кризи П. В наст, роки спостерігалися його окр. спалахи, але визначального впливу на внутр. життя та міжнар. політику Туреччини вони не мали.

Літ.: Фадеева И. Л. Офиц. доктрины в идеологии и поли-тике Осман, империи. М., 1985.

К. Е. Жолковський

 

Схожі за змістом слова та фрази