Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow рево-рек arrow РЕКУЛЬТИВАЦІЯ ЗЕМЕЛЬ
   

РЕКУЛЬТИВАЦІЯ ЗЕМЕЛЬ

(від ре... і лат. cultivado — обробіток) — система заходів, спрямованих на відновлення народногосподарської цінності й комплексне поліпшення земель, порушених у процесі госп. діяльності людини; один з видів меліорації. Рекультиваційні заходи передбачають цілісну перебудову порушених земель, що дає змогу відновити втрачену ними придатність для ефективного використання і створити повноцінні за структурою й функціонуванням, екологічно збалансовані ландшафти (див. Культурний ландшафт). Об'єкти Р. з.— відвали порід покрівлі, кар'єри, просадки та ін. порушення земної поверхні, що виникають при відкритому і підземному видобуванні корисних копалин, переробці мінеральної сировини, буд-ві лінійних споруд тощо. Розрізняють два етапи Р. з.: технічний (технічна й гірничотех. Р. з.) і біологічний (біол. Р.). На першому етапі здійснюють тех. підготовку порушених земель (планування поверхні, нанесення грунту і родючих порід тощо), на другому проводять роботи по відновленню біоценозів. Найпоширеніші напрями Р. з.: с.-г., лісогосподарський, рибогосп., водогосп., рекреаційний (див. Рекреація), сан.-гігієнічний. Поєднання чи переважний розвиток цих напрямів визначено проектами Р. з., обов'язковими для підприємств, діяльність яких може призвести до порушення земель. Р. 3. є активною формою охорони природи. В СРСР рекультиваційні роботи регламентуються "Основами земельного законодавства Союзу РСР і союзних республік" (1968), відповідними постановами. XXVI з'їзд КПРС вказав на необхідність зростання темпів робіт по Р. з. Проблеми Р. з. досліджують грунтознавство, ландшафтознавство, біогеоценологія та ін. науки.

Літ.: Проблемы рекультивации земель в СССР. Новосибирск, 1974; Моторина Л. В., Овчинников В. А. Промышленность и рекультивация земель. М., 1975; Дороненко Е. П. Рекультивация земель, нарушенных открытыми разработками. М., 1979.

Л. В. Моторіна.

 

Схожі за змістом слова та фрази