Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow плат-пон arrow ПОЛІТИЧНИЙ В'ЯЗЕНЬ
   

ПОЛІТИЧНИЙ В'ЯЗЕНЬ

- 1) У Рос. імперії особа, засуджена за державні (т. з. політичні) злочини або звинувачена у їх вчиненні й піддана заходам адм. позасуд. репресії. П. в. були категорією ув'язнених з особливим прав, статусом. Згідно з таєм. циркуляром деп. поліції щодо П. в. від 15.VIII 1878 та циркулярами гол. тюрем, управління про «Тимчасові правила тримання та пересилки політично неблагодійних, призначених до заслання» від ІЗ.УІІ 1880 і «Правила тримання політичних арештантів у губернських та повітових замках і пересильних тюрмах» від 29.ІІ 1886 забезпечувались ізоляція П. в. від загальної маси ув'язнених, передусім крим. злочинців, і суворий тюрем, режим, зокрема тримання в одиноч. камерах. Для відбування покарання П. в. існували спец, місця позбавлення волі в Сибіру, Олексіївський равелін Петропавловської фортеці, Шліссельбурзька фортеця, Новобілгородський і Новоборисоглібський політ, централи (під Харковом), Вишнєволоцька (Тверська губ.) і Мценська (Орловська губ.) політ, пересильні тюрми. Після рос. революції 1905— 07 самодержавство намагалося зрівняти прав, становище політ, і крим. в'язнів, що на практиці призводило до посилення нагляду з боку тюрем, адміністрації за П. в. і погіршувало умови їхнього тримання. 2) Особи, які за часів СРСР були піддані не-закон. репресіям за свої політ, переконання та громад, діяльність. Термін вживається також для позначення т. з. в'язнів сумління в різних країнах. У сучас. міжнародних нормат.-прав. актах і нац. зак-ві термін «політичний в'язень» не використовується. Близьким за змістом до нього є поняття «жертви політичних репресій». Згідно з Законом УРСР «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» (1991) до цієї категорії належать особи, які з політ, мотивів були необгрунто вано засуджені судами або піддані репресіям позасуд. органами, в т. ч. «двійками», «трійками», особливими нарадами і в будь-якому ін. позасуд. порядку, за вчинення на тер. України діянь, кваліфікованих як контррев. злочини за крим. зак-вом УРСР до набуття чинності Законом СРСР «Про кримінальну відповідальність за державні злочини» (1958).

Жертвами політ, репресій укр. зак-во визнає також гр-н, необгрунтовано засуджених за: антирад. агітацію і пропаганду за ст. 7 Закону СРСР «Про кримінальну відповідальність за державні злочини» і ст. 62 КК УРСР (до змін, внесених Законом УРСР від 28.X 1989); поширення завідомо неправдивих вигадок, що порочать радянський держ. і сусп. лад (ст. 187і КК УРСР); порушення законів про відокремлення церкви від д-ви і школи від церкви, посягання на особу та права гр-н під приводом справляння реліг. обрядів, якщо вчинені дії не були поєднані з заподіюванням шкоди здоров'ю гр-н чи статевою розпустою. Жертвами політ, репресій є також особи, щодо яких з політ, мотивів були застосовані примусові заходи медичного характеру.

Літ.: Гернет М. Н. История цар. тюрьмы, т. 3—4. М., 1961—62; Органы и войска МВД России. М., 1996.

В. Т. Окіпнюк.

 

Схожі за змістом слова та фрази