Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow руз-ряс arrow РУСЬКА ПРАВДА
   

РУСЬКА ПРАВДА

— збірники норм давньоруського права 11—12 ст., одне з основних джерел для вивчення суспільних відносин, історії класової боротьби, державності та права Київської Русі. Відомі понад 100 списків "Р. п.", складених у 13—18 ст. їх прийнято поділяти на три редакції — Коротку, Розширену та Скорочену. Кожна з редакцій відображає певні етапи розвитку феодалізму в Давній Русі. Коротка редакція "Р. п." є найдавнішою (11 ст.). Вона складається з "Правди Ярослава", або "Найдавнішої правди", "Правди Ярославичів", або "Статуту Ярославичів", "Покону вірного" та "Урока мостникам". В "Правді Ярослава" зберігається, хоч із значним обмеженням, інститут кривавої помсти, предметом правового захисту є переважно життя, честь дружинної знаті тощо, відсутні норми, спрямовані на захист феод. землеволодіння. У складеній пізніше "Правді Ярославичів" досить чітко відбито феод. сутність регульованих нею сусп. відносин. Майже всі її норми спрямовані на захист князівського маєтку, зем. власності князя тощо. До складу Розширеної редакції "Р. п." відносять Суд Ярослава Володимировича та Статут Володимира Мономаха. Ця редакція всебічно забезпечувала інтереси феодалів, захищала їхню власність на землю тощо, закріплювала поступове поневолення смердів, безправ'я холопів, які перетворювалися на кріпаків, визначала обмеження майнових та особистих прав різних категорій феодально залежного населення (закупів, рядовичів). На основі Розширеної було створено Скорочену редакцію (найпізнішу, яку датують 15 і навіть 17 ст.), яка є пам'яткою розвинутого феод. права. "Р. п." мала великий вплив на дальший розвиток феод. права Росії, України, Білорусії, Литви (див., зокрема, Литовські статути) і Польщі

Видання: Правда Русская, т. 1—2. М — Л., 1940 – 47.

Літ.: Тихомиров М. Н. Исследование о Русской Правде. М.— Л., 1941; Юшков С. В. Русская Правда. М., 1950.

 

Схожі за змістом слова та фрази