Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow П-пен arrow ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
   

ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

- форма матеріального (грош.) забезпечення осіб, звільнених з дійсної військової служби, у встановлених законом випадках. Умови, норми і порядок П. з. в. та членів їх сімей в Україні здійснюються на підставі Законів «Про пенсійне забезпечення» (1992) та «Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ» (1992). П. з. в. строкової служби і членів їх сімей призначається відповідно до закону та обчислюється за встановленими нормами у відсотках до середньому, заробітку, що одержували військовослужбовці до призову на військ, службу чи після звільнення з військ, служби до звернення за пенсією, або до середньоміс. забезпечення, одержуваного військовослужбовцями в період проходження військ, служби за контрактом. При цьому середньоміс. заробіток (грош. забезпечення) для обчислення їм пенсій визначається у порядку, встановленому Законом «Про пенсійне забезпечення».

Військовослужбовцям строкової служби, які до призову на військ, службу та після звільнення з військ, служби не працювали і не перебували на військ, службі за контрактом, та членам їх сімей пенсії встановлюються у мін. розмірах, передбачених ст. 22 і 37 Закону «Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ».

Військовослужбовці строкової служби мають право на пенсію по інвалідності. Пенсії по інвалідності призначаються військовослужбовцям, які стали інвалідами, якщо інвалідність настала в період проходження ними служби або не пізніше 3 міс. після звільнення зі служби, або якщо інвалідність настала пізніше цього строку, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва чи захворювання, одержаних у період проходження служби. Пенсії по інвалідності військовослужбовцям призначаються у таких розмірах (ст. 21): а) інвалідам війни І групи - 100 %, II групи - 80 %, III групи - 60 % відповід. сум грош. забезпечення (заробітку); б) ін. інвалідам І групи — 70 %, II групи — 60 %, III групи — 40 % відповід. сум грош. забезпечення (заробітку).

Право на пенсію у разі втрати годувальника мають непрацездатні члени сімей загиблих, померлих або таких, що пропали безвісти, військовослужбовців. Незалежно від перебування на утриманні годувальника пенсія призначається: непрацездат. дітям; непрацездат. батькам і дружині (чоловікові), якщо вони після смерті годувальника втратили джерело засобів до існування, а також непрацездатним батькам і дружині (чоловікові) військовослужбовців, які загинули чи померли або пропали безвісти в період проходження служби або померли пізніше внаслідок поранення, контузії, каліцтва чи захворювання, що мали місце під час служби. Батькам військовослужбовців, які загинули, померли чи пропали безвісти на фронті, при виконанні обов'язків військ, служби (служб, обов'язків) або при проходженні служби, пенсія призначається на умовах, визначених Законом «Про пенсійне забезпечення» (ст. 16). Пенсії військовослужбовцям строкової служби та членам їх сімей призначають районні (міські) органи соціального забезпечення. П. з. в. офіцерського складу, прапорщиків і мічманів, військовослужбовців надстрокової служби та військ, служби за контрактом і членам їх сімей здійснюється у порядку і розмірах, визначених КМ України, і становить: для військовослужбовців — пенсії за вислугу років у ЗС або по інвалідності; дія членів їх сімей — пенсії у разі втрати годувальника. На пенсії за вислугу років мають право: а) особи офіцер, складу, прапорщики і мічмани, військовослужбовці надстрокової служби та військ, служби за контрактом, які мають на день звільнення зі служби вислугу на військ, службі 20 років і більше; б) військовослужбовці, звільнені зі служби за вислугою строків служби, за віком, за станом здоров'я, у зв'язку із скороченням штатів або орг. заходами, які на день звільнення досягай 45-річного віку, а ті з них, що є інвалідами війни, — незалежно від віку, і мають заг. трудовий стаж 25 календ. років і більше, з яких не менше 12 календ. років і 6 місяців становила військ, служба. При цьому для обчислення пенсій враховуються відповідні оклади за посадою, військ, званням, відсоткова надбавка за вислугу років, надбавки за вчене звання і вчений ступінь, за кваліфікацію та умови служби в порядку і розмірах, що визначаються КМ України (ст. 43).

Право отримання пенсії по інвалідності мають офіцери, прапорщики, мічмани, військовослужбовці надстрокової служби та військ, служби за контрактом, визнані за рішенням мед.-соціальних експерт, комісій після звільнення з військ, служби інвалідами. її розмір залежить від групи і причини інвалідності, суми грош. забезпечення (заробітку), з якої нараховується пенсія, а в деяких випадках і від вислуги років, від пенсії особам офіцер, складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військ, служби за контрактом.

В. О. Антонов.

 

Схожі за змістом слова та фрази