Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow право оп-прим arrow ПРИЙНЯТТЯ ДО ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНИ
   

ПРИЙНЯТТЯ ДО ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНИ

— один із способів набуття громадянства України. Регулюється Законом «Про громадянство України» (2001). Іноземець або особа без громадянства (див. Безгромадянство) можуть бути прийняті до громадянства України за їх клопотаннями при додержанні таких умов:

1) Визнання і дотримання Конституції України та законів України.

2) Зобов'язання припинити іноз. громадянство або неперебування в іноз. громадянстві (для осіб, котрі були гр-нами держав, міжнар. договори України з якими дозволяють особам звертатися для набуття громадянства України за умови, якщо доведуть, що вони не є гр-нами ін. договірної сторони).

Особи, які є іноземцями, мають взяти зобов'язання припинити іноз. громадянство і подати док-т про це, виданий уповноваженими органами відповід. д-ви, до органу, що прийняв док-ти про прийняття їх до громадянства України, протягом року з моменту прийняття їх до громадянства України. Якщо особа, маючи всі передбачені зак-вом цієї д-ви підстави для отримання такого док-та, з незалежних від неї причин не може його отримати або їй надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, вона подає декларацію про відмову від іноз. громадянства. Це правило не поширюється на осіб, які є гр-нами держав, міжнар. договори України з якими дозволяють особам звертатися для набуття громадянства України за умови, якщо доведуть, що вони не є гр-нами ін. договірної сторони.

Зобов'язання припинити іноз. громадянство не вимагається від іноземців, котрі є гр-нами держав, зак-во яких передбачає автоматичне припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства ін. д-ви або міжнар. договори України з якими передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства України, а також від осіб, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, та осіб без громадянства.

3) Безперервне проживання на закон, підставах на тер. України протягом ост. 5 років.

Ця умова не поширюється на особу, яка перебуває у шлюбі з гр-нином України строком понад 2 роки та постійно проживає в Україні на закон, підставах, і на особу, яка постійно проживає в Україні на закон, підставах та перебувала з гр-нином України понад 2 роки у шлюбі, який припинився внаслідок його смерті. Для осіб, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, строк безперерв. проживання на закон, підставах на тер. України встановлюється на 3 роки від моменту надання їм статусу біженця в Україні чи притулку в Україні, а для осіб, які в'їхали в Україну особами без громадянства, — на 3 роки від моменту одержання дозволу на проживання в Україні.

4) Отримання дозволу на пост, проживання в Україні.

Умова не поширюється на осіб, котрі мають у паспорті гр-нина кол. СРСР зразка 1974 відмітку про пост, або тимчасову прописку на тер. України, а також на осіб, яким надано статус біженця в Україні або притулок в Україні.

5) Володіння держ. мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування. Умова не поширюється на осіб, які мають певні фіз. вади (сліпі, глухі, німі).

6) Наявність закон, джерел існування. Умова не поширюється на осіб, яким надано статус біженця в Україні або притулок в Україні. Положення, передбачені п. 3—6, не поширюються на осіб, які мають визначні заслуги перед Україною, і на осіб, прийняття яких до громадянства України становить держ. інтерес для України.

П. до г. У. дітей, які проживають в Україні й один з батьків яких або опікун чи піклувальник має дозвіл на пост, проживання в Україні, здійснюється без урахування умов, передбачених п. 1, 3-6.

До громадянства України не приймається особа, яка: 1) вчинила злочин проти миру й людства чи здійснювала геноцид; 2) засуджена в Україні до позбавлення волі за вчинення тяжкого злочину (до погашення або зняття судимості); 3) вчинила на тер. ін. д-ви діяння, яке визнано зак-вом України тяжким злочином.

Особа, яка набула громадянство України і подала декларацію про відмову від іноз. громадянства, зобов'язується повернути паспорт іноз. д-ви до уповноважених органів цієї д-ви. Заяви про П. до г. У. попередню розглядаються у Комісії з питань громадянства при Президентові України.

Датою набуття громадянства України є дата видання відповід. указу Президента України.

Ю. С. Шемшученко.

 

Схожі за змістом слова та фрази