Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow дер-дин arrow ДЕРЖАВНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ
   

ДЕРЖАВНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ

- лінія і вертикальна поверхня, що проходить по цій лінії, які визначають межі території України — суші, вод, надр, повітряного простору. Згідно із Законом України «Про державний кордон України» (1991) Д. к. У. визначається рішеннями ВР України, а також міжнар. договорами України. Відповідно до ст. 5 Закону «Про правонаступництво України» держ. кордон СРСР, що відмежовував тер. України від ін. держав, та кордон між УРСР і БРСР, РРФСР, Республікою Молдова станом на Іб.УІІ 1990 є держ. кордоном України. Д. к. У., якщо інше не передбачено міжнар. договорами України, встановлюється:

а) на суші — по характерних точках і ліншх рельєфу або ясно видимих орієнтирах;

б) на морі — по зовн. межі територіального моря України;

в) на судноплавних річках — по середині гол. фарватеру або тальвегу (лінії, що сполучає найнижчі точки дна річкової долини, яру, балки) річки; на несуднопл. річках (ручаях) — по їх середині або по середині гол. рукава річки; на озерах та ін. водоймах — по прямій лінії, що з'єднує держ. кордон до берегів озера або ін. водойми. Д. к. У., що проходить по річці (ручаю), озеру чи ін. водоймі, не переміщується як при зміні обрису їх берегів або рівня води, так і при відхиленні русла річки (ручаю) у той чи ін. бік;

г) на водосховищах гідровузлів та ін. штучних водоймах — відповідно по лінії держ. кордону, яка проходила по місцевості до їх заповнення;

д) на залізнич. і автодорожних мостах, греблях та ін. спорудах, що проходять через прикорд. ділянки суднопл. і несуднопл. річок (ручаїв), — по середині цих споруд або по їх технол. осі, незалежно від проходження кордону на воді.

Держ. кордон на місцевості позначається ясно видимими прикорд. знаками, форма, розмір і порядок встановлення яких визначаються зак-вом України та міжнар. договорами України.

Способи і порядок визначення кордону: Делімітація кордону — договірне визначення держ. кордону на картах, як правило великомасштабних, з докладним відображенням на них рельєфу, гідрографії, нас. пунктів та ін. фізико-геогр. об'єктів. Під час делімітації договірні сторони проведену на карті лінію кордону супроводжують її описом. Демаркація кордону — точне визначення на місцевості лінії держ. кордону за договорами про делімітацію і доданими до них картами та описами й про позначення цієї лінії прикорд. знаками.

Редемаркація — відновлення лінії держ. кордону на місцевості та позначення її прикорд. знаками на підставі діючих договір, док-тів. Редемаркація передбачає також відновлення пошкоджених або зруйнованих (ремонт) прикорд. знаків, установлення дод. знаків, складання нового протоколу — опису, карт і протоколів прикорд. знаків. Для врегулювання усіх питань, пов'язаних із взаємовідносинами України з сусід, д-вами, а також забезпечення законності й правопорядку на кордоні встановлюється режим Д. к. У. — тобто порядок перетинання Д. к. У., плавання і перебування укр. та іноз. невійськових суден і військ, кораблів у тер. морі та внутр. водах України, заходження іноз. невійськових суден і військ, кораблів у внутр. води і порти України та перебування в них, утримання Д. к. У., провадження різних робіт, пром. та ін. діяльності на держ. кордоні. Режим Д. к. У. визначається Законом «Про державний кордон України», ін. актами нац. зак-ва та міжнар. договорами країни. Для вирішення питань, пов'язаних з підтриманням режиму Д. к. У., а також для врегулювання прикорд. інцидентів на певній ділянці кордону з числа офіцерів Прикорд. військ України у встановленому КМ України порядку призначаються прикорд. представники України. Перетинання держ. кордону здійснюється у пунктах пропуску, що створюються КМ України відповідно до зак-ва та міжнар. договорів України. З метою забезпечення на Д. к. У. належного порядку Кабінетом Міністрів безпосередньо вздовж держ. кордону на його сухопут. ділянках або вздовж берегів прикорд. річок, озер та ін. водойм з урахуванням особливостей місцевості та умов встановлюються прикорд. смуга і контрольовані прикорд. райони. Центр, орг аном викон. влади, який забезпечує реалізацію держ. політики з прикорд. питань, є Державний комітет у справах охорони державного кордону України. Охорона Д. к. У. на суші, морі, річках, озерах та ін. водоймах покладається також згідно з чинним зак-вом на Прикорд. війська України, а в повітр. просторі — на Війська протиповітр. оборони України.

Особи, винні в порушенні або спробі порушення Д. к. У., його режиму або прикорд. режиму, у незакон, переміщенні або спробі незакон, переміщення через держ. кордон вантажів, матеріалів, док-тів та ін. предметів, а також в ін. порушеннях зак-ва про Д. к. У., несуть крим., адм. або ін. відповідальність згідно із зак-вом України.

В. М. Казмірчук.

 

Схожі за змістом слова та фрази