Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow асп-ая arrow АТМОСФЕРООХОРОННЕ ПРАВО
   

АТМОСФЕРООХОРОННЕ ПРАВО

- сукупність правових норм, якими регулюються сусп. відносини у галузі збереження для життя стану атмосф. повітря, запобігання шкідливим антропоген, впливам на нього, рац. використання атмосф. повітря як сировини вироб. призначення. А. п. є підгалуз-зю екологічного права. Його нормат. основу становить атмосфероохоронне законодавство. Принципові засади А. п. закріплені Конституцією України (ст. 13). Відносини в атмосфероохор. галузі безпосередньо регулюються Законами України «Про охорону атмосферного повітря» (1992), «Про охорону навколишнього природного середовища» (1991) та ін. Об'єктом А. п. є атмосф. повітря, а предметом — нормативно врегульовані відносини щодо його охорони і раціонального використання. Ці відносини регулюються за допомогою методів ін. галузей права, а також засобами, властивими даній, відносно самостійній, галузі права. А. п. регулює відносини, що стосуються: системи управління у цій сфері; визначення н.-т. політики і впровадження нових технологій; здійснення моніторингу атмосф. повітря та пов'язаного з його станом здоров'я населення; держ. обліку шкідливих впливів на атмосф. повітря та об'єктів, що справляють (можуть справляти) такі впливи; стандартизації та нормування у відповідній сфері; заходів реагування на надзв. ситуації, спричинені нерац. використанням чи ліквідацією відходів; держ., вироб. та громад, контролю за дотриманням атмосфероохор. законодавства; застосування режиму відповідальності за шкоду від забруднення (погіршення якості) атмосферного повітря, завдану здоров'ю населення, майновим інтересам та навколишньому природному середовищу, тощо.

А. п. розглядається також як навчальна дисципліна.

Літ.: Бринчук М. М. Правовая охрана атмосф. воздуха. М., 1985; Шемшученко Ю. С. Правовые проблемы экологии. К., 1989. Н. Р. Малышева

 

Схожі за змістом слова та фрази