Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Р-рем arrow РЕЖИМНО-СЕКРЕТНИЙ ОРГАН
   

РЕЖИМНО-СЕКРЕТНИЙ ОРГАН

- окр. структурний підрозділ в органах держ. влади, органах місц. самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності, який розробляє і здійснює заходи щодо забезпечення режиму секретності, контролю за його додержанням та стану охорони державних таємниць. Утворюється в м-вах, відомствах, уряді АР Крим, місцевих органах держ. викон. влади, виконкомах рад, на підприємствах, в установах і організаціях, діяльність яких пов'язана з держ. таємницею. Утворення, реорганізація чи ліквідація Р.-с. о. здійснюються виключно за погодженням зі Службою безпеки України.

Прав, статус Р.-с. о. визначається Законом України «Про державну таємницю» (1994, зі змінами і доп. 1999, 2001), Положенням про режимно-секр. органи (затв. КМ України 4.УІІІ 1995), Положенням про порядок надання, переоформлення, зупинення дії або скасування дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з держ. таємницею (затв. КМ 29.ХІ 2001), ін. нормат. актами з питань держ. таємниці. З урахуванням особливостей діяльності МО України, СБУ, Держ. прикорд. служби України, МВС України, М-ва України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорноб. катастрофи у цих м-вах і відомствах можуть розроблятися і затверджуватися у встановленому порядку відповідні положення про свої Р.-с. о. Осн. завдання Р.-с. о.: реалізація заходів, що забезпечують охорону держ. таємниці; недопущення необгрунтованого допуску і доступу осіб до відомостей, які становлять держ. таємницю; запобігання розголошенню відомостей, що становлять держ. таємницю, та заволодінню інформацією, в якій містяться відомості, що є держ. таємницею, особами, котрі не мають права допуску та доступу до цих відомостей; виявлення і закриття каналів просочення секр. інформації та забезпечення режиму секретності при виконанні будь-яких робіт, пов'язаних з держ. таємницею; організація секр. діловодства тощо. Р.-с. о. вживають невідклад. заходів для попередження негат. наслідків і терміново інформують відповідні органи СБУ, МВС України і Держкомсекретів України та вищестоящі Р.-с. о. про події та їх наслідки, що спричинили чи можуть спричинити загрозу збереженню держ. таємниці. В органах держ. влади, місц. самоврядування, в установах та організаціях з незначним обсягом робіт, пов'язаних з держ. таємницею, в яких штатним розкладом не передбачено створення Р.-с. о., заходи щодо забезпечення режиму секретності здійснюються безпосередньо кер. установи (організації, підприємства) або спеціально призначеним за його наказом працівником, а в установах зі значним обсягом таких робіт вводиться посада заст. керівника з питань режиму з правами та обов'язками керівника Р.-с. о. До складу Р.-с. о. можуть входити підрозділи режиму, секр. діловодства та ін. підрозділи, що безпосередньо забезпечують охорону держ. таємниць. Штати Р.-с. о. комплектуються спеціалістами, яким надано доступ до держ. таємниці зі ступенем секретності «цілком таємно», якщо характер виконуваних робіт не передбачає їх допуску до держ. таємниці зі ступенем секретності «особливої важливості». Допуск до держ. таємниці надається дієздатним гр-нам України віком, як правило, від 18 років. В окр. випадках гр-нам України віком від 16 років може надаватися допуск до держ. таємниці зі ступенем секретності «цілком таємно» і «таємно», а віком від 17 років — зі ступенем секретності «особливої важливості». Прийняття до Р.-с. о. тимчасових працівників не допускається. Допуск іноземців та осіб без громадянства до держ. таємниці надається у виняткових випадках лише на підставі міжнар. договорів або письм. розпорядження Президента України.

Р.-с. о. має печатку зі своїм найменуванням, а також ін. печатки та штампи встановленої форми. Передача функцій Р.-с. о. будь-яким ін. підрозділам органу держ. влади, органу місц. самоврядування, підприємства, установи та організації не допускається. Керівники установи (підприємства, організації) та працівники Р.-с. о. за порушення зак-ва про держ. таємницю несуть відповідальність згідно з чинним Зак-вом України.

О. В. Бакаев.

 

Схожі за змістом слова та фрази