Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow конс-корон arrow КОНТРОЛЬНА ПАЛАТА
   

КОНТРОЛЬНА ПАЛАТА

— місц. установа держ. контролю у Рос. імперії. К. п. утворені 1864 і здійснювали функцію держ. нагляду за правильністю надходження держ. доходів та здійснення держ. видатків. Підпорядковувалися безпосередньо спец, урядовцю Рос. імперії (держ. контролерові) та Раді держ. контролю і були незалежні від місц. адміністрацій. Територіально сфера дії К. п. не завжди збігалася з адм.-тер. поділом на губернії. Окремі К. п. охоплювані по 2 губернії. Усього в Рос. імперії було 59 К. п. До їх складу входили: керуючий та його помічник, ревізори (старший і молодший), а також рахункові чиновники. Керуючий К. п., його помічник і ревізори становили присутствіє палати. Воно розглядало найважливіші питання, що виникали під час ревізії фін. діяльності держ. установ.

К. п. здійснювали нагляд за правильністю фін. діяльності місц. органів держ. влади. Вони були наділені відповідно до своєї компетенції такими самими повноваженнями, як і центр, установи держ. контролю. Мати право надсилати своїх представників до заг. присутствій різноманітних установ («казенних палат») переважно за дорученням центр, установ держ. контролю. Такі представники брали участь в обговоренні кошторисів та ін. питань, пов'язаних з фін.

діяльністю. Оскільки система держ. контролю у Рос. імперії була запозичена з держ. систем Зх. Європи без урахування особливостей їх політ. -правового розвитку та держ. устрою, ефективність її діяльності була вельми низькою. Цілий ряд місц. установ окр. відомств було вилучено з-під Нагляду К. п.: м-во імп. двору, установи соціаліьної допомоги відомства імператриці, держ. кредитні установи, установи духовного відомства (щодо витрат спец, сум і на утримання духовних навч. закладів) та ін. Ці винятки також негативно впливали на діяльність органів держ. контролю.

Зак-вом було визначено випадки, коли К. п. мати право перевіряти земські, міські, станові установи та приватні підприємства з питань, що стосувалися держ. інтересів; впроваджено також наступний і документальний контроль з правом раптових касових і фактичних ревізій. Ідея поперед, ревізій не отримала закріплення у законі, вони були дозволені лише в окр. випадках. Після запровадження у Рос. імперії початків парламентаризму існуюча система держ. контролю стала суперечити реальному держ. устрою. К. п. були скасовані в 1917.

Літ.: Сакович А. Гос. контроль в России, его история и совр. устройство, с изложением сметной системы, кассового порядка и гос. отчетности, ч. 1—2. СПб.. 1X97—98: Ерошкин Н. П. История гос. учреждений дорев. России. М.. 19X3.

О. И. Ярмиш, О. М. Головко.

 

Схожі за змістом слова та фрази