Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow асп-ая arrow АУДИТОРСЬКА ФІРМА
   

АУДИТОРСЬКА ФІРМА

- організація, яка має ліцензію на аудит, діяльність на тер. України і займається виключно наданням аудит, послуг. Відповідно до Закону України «Про аудиторську діяльність» (1993) А. ф. можуть створюватися на основі будь-яких форм власності. Заг. розмір частки засновників (учасників, акціонерів) А. ф., які не є аудиторами, у статут, фонді не може перевищувати 30 %. Керівником фірми може бути тільки аудитор. Діяльність А. ф. можлива лише за наявності ліцензії від Аудиторської палати України. Клопотання про отримання ліцензії подається після держ. реєстрації А. ф. як суб'єкта підприєм. діяльності. За видачу ліцензії справляється плата, яка спрямовується до держ. бюджету. Чинність ліцензії — 5 років. А. ф. одержує право надавати аудит, послуги від дня отримання ліцензії та за наявності в її складі хоча б одного аудитора, що має чинний сертифікат на аудит, діяльність. Забороняється займатися наданням аудит, послуг органам держ. викон. влади, викон. органам місц. рад, нар. депутатам, контр.-ревіз. установам, що мають держ. владні повноваження, а також окр. особам, яким законами України заборонена підприєм. діяльність. А. ф. України мають право: самостійно визначати форми і методи аудиту на підставі чинного законодавства, існуючих норм і стандартів, умов договору із замовником, профес. знань та досвіду; отримувати необхідні документи, які мають відношення до предмета перевірки і знаходяться як у замовника, так і у третіх осіб. Треті особи, які мають у своєму розпорядженні документи стосовно предмета перевірки, зобов'язані пред'явити їх на вимогу аудитора (А. ф.). Зазначена вимога повинна бути офіційно засвідчена замовником; отримувати необхідні пояснення у письм. чи усній формі від керівництва та працівників замовника;

перевіряти наявність майна, грошей, цінностей, вимагати від керівництва господарюючого суб'єкта проведення контрольних оглядів, замірів виконаних робіт, визначення якості продукції, щодо яких здійснюється перевірка документів;

залучати на договір, засадах до участі в перевірці фахівців різного профілю. А. ф. зобов'язані:

належним чином надавати аудит, послуги, перевіряти стан бух. обліку і звітності замовника, їхню достовірність, повноту, відповідність чинному законодавству та встановленим нормативам; повідомляти власників, уповноважених ними осіб, замовників про виявлені під час проведення аудиту недоліки у веденні бух. обліку та звітності;

зберігати в таємниці інформацію, отриману при проведенні аудиту та виконанні інших аудит, послуг, не розголошувати відомості, що становлять комерц. таємницю, і не використовувати їх у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

відповідати перед замовником за порушення умов договору згідно з чинними законод. актами України;

обмежувати свою діяльність наданням аудит, послуг та ін. видами робіт, які мають безпосереднє відношення до аудит, послуг, у формі консультацій, перевірок або експертиз. Забороняється проведення аудиту аудитором, який має прямі родинні стосунки з керівництвом об'єкта перевірки або особисті майнові інтереси у замовника; є членом керівництва, засновником або власником суб'єкта господарювання, що перевіряється, або його працівником, співвласником дочірнього підприємства, філії чи представництва гоподарюючого суб'єкта, який перевіряється. За неналежне виконання своїх зобов'язань А. ф. несе майнову та ін. відповідальність, визначену в договорі відповідно до чинного законодавства. Розмір майнової відповідальності фірми не може перевищувати фактично завданих нею замовникові збитків. Припинення чинності сертифіката або ліцензії на аудит, діяльність здійснюється на підставі рішення Аудиторської палати України у випадках неодноразового виявлення фактів низької якості аудит, перевірок або системат. чи грубого порушення чинного законодавства України, встановлених норм та стандартів аудиту. Порядок припинення чинності сертифіката та ліцензії на аудит, діяльність визначається тією самою палатою. А. Л. Салатко.

 

Схожі за змістом слова та фрази