Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Н-неб arrow НАЦІОНАЛЬНА ДЕПОЗИТАРНА СИСТЕМА
   

НАЦІОНАЛЬНА ДЕПОЗИТАРНА СИСТЕМА

— в Україні система органів, які ведуть рахунки власників цінних паперів, реєстри власників іменних цін. паперів, рахунки зберігачів та здійснюють кліринг і розрахунки за угодами щодо цінних паперів. Діє відповідно до Закону «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» (1997) на двох рівнях. Нижній рівень — це зберігачі (комерц. банки, які мають дозвіл на діяльність з випуску та обігу цін. паперів і торговці цін. паперами, що за дорученням власника проводять операції з депонованими цін. паперами, здійснюють ін. депозитарну діяльність, пов'язану з обігом цін. паперів, за винятком клірингу та розрахунків за угодами щодо цін. паперів), а також реєстратори (юрид. особи — суб'єкти підприєм. діяльності, які одержали дозвіл на ведення реєстрів власників іменних цін. паперів). Верхній рівень — це Нац. депозитарій України і депозитарії (юрид. особи, які надають послуги щодо зберігання цін. паперів незалежно від форми їх випуску, відкриття і ведення рахунків у цін. паперах, обслуговування операцій на цих рахунках, включаючи кліринг та розрахунки за угодами щодо цін. паперів та операцій емітента з випущеними ним цін. паперами). Обслуговування обігу держ. цін. паперів, у т. ч. депозитарну діяльність з цими паперами, здійснює Національний банк України. Особливості здійснення цієї діяльності встановлюються Держ. комісією з цін. паперів і фонд, ринку спільно з НБУ.

Депозитарії та зберігачі можуть вести реєстри власників іменних цін. паперів після одержання відповід. дозволу. Ведення реєстрів власників іменних цін. паперів є виключною діяльністю суб'єктів підприєм. діяльності й не може поєднуватися з ін. видами діяльності, крім депозитарної.

Предметом Н. д. с. є: стандартизація обліку цін. паперів відповідно до міжнар. стандартів; уніфікація документообігу щодо операцій з цін. паперами і нумерація цін. паперів, випущених в Україні, згідно з міжнар. стандартами; відп. зберігання всіх видів цін. паперів у документарній і бездокументарній формах; реальна поставка чи переміщення з рахунку в цін. паперах з одночас, оплатою грош. коштів відповідно до розпоряджень клієнтів; акумулювання доходів (дивідендів, відсоткових виплат і виплат з погашення та ін.) щодо цін. паперів, взятих на обслуговування системою, та їх розподіл за рахунками; регламентація і обслуговування механізмів позики та застави для цін. паперів, що беруться на обслуговування системою; надання послуг щодо виконання обов'язків номінального утримувача іменних цін. паперів, що беруться на обслуговування системою; розробка, впровадження, обслуговування і підтримка комп'ютеризованих систем обслуговування обігу рахунків у цін. паперах і здійснення грош. виплат, пов'язаних з банк, та ін. системами грош. клірингу на щоден. чи ін. регулярній основі. Функціонування єдиної системи депозитар. обліку забезпечує Нац. депозитарій. Уповноваженим органом управління часткою д-ви у статут, фонді Нац. депозитарію є Держ. комісія з цін. паперів та фонд, ринку. Порядок здійснення грош. розрахунків за операціями з цін. паперами в Нац. депозитарії встановлюється НБУ за погодженням з Держ. комісією з цін. паперів та фонд, ринку.

А. Л. Салатко.

 

Схожі за змістом слова та фрази