Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow отр-оя arrow ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД
   

ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД

— видалення з стічних вод (перед повторним використанням або скиданням у водойму) забруднюючих домішок із знешкодженням їх. За діючими в СРСР "Правилами охорони поверхневих вод від забруднення стічними водами" скидання неочищених стічних вод у водойму заборонено. О. с. в. провадять на очисних: спорудах мех., біол. та фіз.-хім. способами. Мех. спосіб О. с. в. полягає в проціджуванні, відстоюванні й фільтруванні стічних вод, внаслідок чого з них видаляються (до 60% ) нерозчинені домішки — плаваючі й завислі речовини, пісок, нафтопродукти, жири, масла. Повнішого мех. очищення (до 75%) досягають попередньою аерацією (преаерацією), біо-коагуляцією (див. Коагуляція), прояснюванням у завислому шарі (див. також Прояснювання води). Цей спосіб застосовують, коли очищену воду можна безпосередньо скидати у водойму або використовувати для різних потреб. Він передує також ін. способам очищування. Біол. способом О. с. в.— мінералізацією мікроорганізмами органічних речовин (див. Біологічне очищення стічних вод) — з стічних вод видаляють (до 95%) розчинені й завислі органічні домішки. В разі потреби стічні води очищують додатково, вилучаючи залишок завислих речовин, фосфор, азот тощо. Фіз.-хім. способи О. с. в.— екстрагування, коагуляція, сорбція, флотація, знесолення, іонний обмін та ін.— грунтуються гол. чин. на хім. взаємодії між введеними в очищувану воду реагентами і домішками в ній, що й зумовлює інтенсивне видалення забруднюючих домішок, перетворення шкідливих домішок на нешкідливі, зміну реакції стічних вод тощо. Побутові стічні воли очищують звичайно мех. і біол. способами; вибір способу, яким очищують виробничі стічні води, залежить від виду виробництва та складу цих вод. Коли концентрація забруднюючих домішок у виробничих стічних водах не перевищує допустимої, їх очищують сумісно з побутовими водами на заг. очисних спорудах. В разі невідповідності певним вимогам (за якістю, кількістю домішок, т-рою тощо) виробничі стічні води піддаються попередньому очищуванню (з одночасним вилученням цінних речовин — відходів виробн.) на локальних очисних спорудах. У деяких випадках ці води випарюють або застосовують інші способи знешкодження. Атмосферні й поливально-мийні стічні води очищують разом з виробничими й побутовими водами на заг. очисних спорудах або окремо — у відстійниках, ставках-відстійниках, біоставках. Очищені води використовують для зрошення с.-г. земель (в УРСР 1980 такими водами зрошено 89,3 тис. га), в системах виробничого водопостачання пром. підприємств або в замкнених безстічних системах водопостачання і каналізації. Перед скиданням у водойму очищені стічні води попередньо знезаражують (дезинфікують). Осад з первинних відстійників і надлишковий активний мул (бактерії-мінералізатори), що утворився при біол. очищенні, використовують (після зброджування, сушіння, знезаражування) як добриво, для ін. цілей. В СРСР проблеми 0. с. в. досліджують у Всесоюзному н.-д. ін-ті водопостачання, каналізації, гідротех. споруд та інженерної гідрогеології, Академії комунального г-ва ім. К. Д. Памфілова, Центр. н.-д. і проектно-експериментальному ін-ті інженерного устаткування міст, житлових і громад. будинків (всі у Москві), в Охорони вод всесоюзному науково-дослідному інституті, Міського господарства науково-дослідному і конструкторсько-технологічному інституті, Колоїдної хімії та хімії води інституті АН УРСР, Укрводоканалпроекті, Укркомунндіпроекті, Укрпівдендіпрокомунбуді та ін. установах. Ці дослідження спрямовані насамперед на інтенсифікацію технологічних процесів і підвищення ступеня очищення стічних вод, зменшення об'ємів цих вод, вдосконалювання очисних споруд, ширше використання стічних вод у пром-сті і с. г., подальше впровадження безстічних систем водопостачання і каналізації. Очищування, знешкоджування й утилізація стічних вод — важливі заходи по охороні природи, оздоровленню навколишнього середовища, забезпеченню благоустрою населених місць.

Літ.: Очистка промышленных сточных вод. К., 1974; Очистка производственных сточных вод. М., 1979; Хаммер М. Технология обработки природных и сточных вод. Пер. с англ. М., 1979.

В. І. Новиков.

 

Схожі за змістом слова та фрази