Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow право оп-прим arrow ПРЕДМЕТ ДОКАЗУВАННЯ
   

ПРЕДМЕТ ДОКАЗУВАННЯ

- сукупність обставин (фактів), що підлягають доведенню по цив. чи крим. справі. У цив. процесі П. д. становлять: обставини, якими позивач обґрунтовує свої вимоги (підстава позову); обставини, якими відповідач обґрунтовує свої заперечення (підстави заперечення); ін. обставини, що мають значення для правильного вирішення справи (ст. 27, 30 ЦП К України). Залежно від часу виконання дій факти П. д. поділяються на факти-явища, які були в минулому, і факти-стани, що мають тривалий характер (продовжуються) і можуть безпосередньо сприйматися судом. Доказуванню підлягають також факти, які тісно пов'язані з фактами матеріально-прав. характеру і за якими можна зробити висновок про їх наявність чи відсутність. З цив.-процес. фактами може бути пов'язана реалізація права на звернення до суду за захистом, на забезпечення позову, зупинення провадження у справі тощо. Необхід. склад фактів П. д. визначається на підставі норм матеріального права, якими врегульовано спірні правовідносини. Не входять до П. д. загальновідомі, преюдиціальні факти й ті, що презюмуються (ст. 32 ЦПК), оскільки вони не потребують доказування. П. д. у крим. процесі визначено ст. 64 КПК України, яка встановлює, що при провадженні досудового слідства, дізнання і розгляді крим. справи в суді підлягають доказуванню: подія злочину (час, місце, спосіб та ін. обставини вчинення злочину); винність обвинуваченого у вчиненні злочину та мотиви злочину; обставини, що впливають на ступінь та характер відповідальності обвинуваченого, а також ін. обставини, що характеризують особу обвинуваченого; характер і розмір шкоди, завданої злочином, а також розмір витрат закладу охорони здоров'я на стаціонарне лікування потерпілого від злочин, діяння.

Осн. змістом П. д. є факт, обставини, що відповідають елементам складу злочину. Йдеться про юридично значущі обставини та сторони розслідуваної події, з'ясування яких необхідне для винесення вироку чи прийняття ін. рішення судом.

З П. д. тісно пов'язане таке поняття, як межі доказування. Якщо П. д. — це сукупність відшукуваних фактів, то межі доказування — це такий ступінь достатності та достовірності системи доказів, який дає змогу зробити висновок як по кожному з елементів П. д., так і по справі в цілому. Цей ступінь характеризується повним, об'єктив, та всебіч. дослідженням усіх обставин справи для встановлення об'єктив, істини.

Літ:. Теория доказательств в сов. уголов. процессе. М., 1973; Штефан М. Й. Цив. процес. К., 1997; Михеєнко М. М. Проблеми роз витку крим. процесу в Україні. К., 1999; Тертишник В. М. Крим.-процес, право України. К., 1999.

О. С. Врублевський, В. М. Тертишник.

 

Схожі за змістом слова та фрази