Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow опе-орд arrow ОПЛАТА ПРАЦІ
   

ОПЛАТА ПРАЦІ

в сільському господарстві — винагорода за працю, вкладену в громадське господарство. В радгоспах, як і на ін. держ. підприємствах, О. п. виступає у формі заробітної плати, основаній на тарифній системі з урахуванням особливостей с.-г. вироби. В радгоспах О. п. виступає у відрядній і почасовій формах. О. п. керівних працівників і спеціалістів радгоспів провадять за посадовими окладами. Відповідно до постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 14.X] 1980 "Про поліпшення планування і економічного стимулювання виробництва і заготівель сільськогосподарських продуктів" набули дальшого розвитку відрядно-преміальна і акордно-преміальна системи заробітної плати, що має забезпечити більш тісний зв'язок О. п. колективів, бригад і ланок з кінцевими результатами виробн. Колг.-кооп. форма власності зумовлює специфічні риси в О. п. Тривалий час О. п. в колгоспах провадилася на трудодні. Якісні зміни відбулися в О. п. в колгоспах після Березневого пленуму ЦК КПРС (1965). Заходи щодо піднесення с. г. забезпечили зростання і стабільність доходів колгоспів, створили передумови для переходу колгоспів до гарантованої О. п. за єдиними для всіх г-в принципами. За критерій рівня оплати прийнято тарифні ставки радгоспів на аналогічних роботах. Колгоспи створюють грош. і натуральний фонди О. п. Грош. фонд витрачається на щомісячну оплату праці, натуральний видається в рахунок річної оплати в міру надходження продукції. В разі потреби колгоспи одержують на О. п. цільовий кредит. Існують і різні форми додаткової оплати, яка разом з гарантованим мінімумом становить основну О. п. Джерелом формування осн. оплати є частина валового доходу; по кінцевих наслідках діяльності колгоспу оплату здійснюють з чистого доходу, з якого сплачують також премії переможцям соціалістичного змагання. Створення і розвиток міжколгоспних об'єднань і агропромислових об'єднань сприяють дальшому вдосконаленню систем оплати праці.

Літ.: Примірний статут колгоспу. К., 1970; Ніжній М. І., Кирпаль З.П., Клоченок М. Т. Матеріальне стимулювання в колгоспах. К., 1978; Петрович В. Б. Проблемы совершенствования оплаты труда в колхозно-кооперативном секторе. К.— Одесса, 1978.

М. Д. Миронов.

 

Схожі за змістом слова та фрази