Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow рен-рос arrow РЕФЕРЕНДАРСЬКИЙ СУД
   

РЕФЕРЕНДАРСЬКИЙ СУД

(польс. sad refe-rendarski) — один з польс. корол. судів 16—18 ст., юрисдикція якого поширювалася і на підвладні укр. землі. Виникнення Р. с. пов'язане із заснуванням 1507 посад референдарів (світського і духовного), яких призначав король з осіб, обізнаних із правом. їх було включено з дорадчим голосом до складу корол. надвірного суду. Вони мали після фахового вивчення справи вносити свої пропозиції щодо її вирішення. У ході наст, реорганізації традиц. надвір, суду референдарі з 1537 почали брати участь у сесіях ново утв. асесорського суду, очолюваного канцлером або підканцлером, а з 1578 їх було наділено власною компетенцією. До відання Р. с. як доменіального суду польс. короля належав розгляд скарг корол. селян на дії і рішення старост і магнатів — державців корол. земель. Діяльність Р. с. була спрямована передусім на захист інтересів скарбу коронного (держ. скарбниці Речі Посполитої) і мала запобігти руйнуванню сел. господарств унаслідок надмір, утисків. У разі потреби селянам надавалася корол.

охоронна грамота — т. з. залізний лист (глейт). Рішення (декрети) Р. с. виконувалися спеціально призначеними корол. комісарами. Апеляції на них могли подаватися до асесор, суду. Р. с. було скасовано постановою сейму 1793 (у м. Гродно) перед третім поділом Польщі.

Літ: Baranowski I. Sady referendarskie. В кн.: Przeglad his-toryczny, t. 9. Warszawa, 1909; Rafacz J. Sad referndarski koronny. Z dziejdw obrony prawnej chlopow w dawnej Polsce.

В кн.: Studia nad historic prawa polskiego, t. 20. Poznari,l948; Bardach J., Lesnodorski В., Pietrzak M. Historia ustroju і prawa polskiego. Warszawa, 1996; Зашкільняк Л. О., Крикун М. Г. Історія Польщі: від найдавніших часів до наших днів. Л., 2002.

К. А. Вислобоков, І. Б. Усенко.