Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow пер-план arrow ПЕРЕСТРАХУВАННЯ
   

ПЕРЕСТРАХУВАННЯ

- сукупність відносин між страхов иками щодо страхування ризику; страхування одним страховиком на певних умовах в ін. страховика (перестрахувальника) ризику виконання всіх або частини своїх зобов'язань перед страхувальником. В Україні прав, засади П. передбачені Законом «Про страхування» (1996) та ін. нормат.-прав. актами. Осн. юрид. док-том, який визначає взаємовідносини сторін П. (перестрахувальник та перестраховик) і встановлює їх права та обов'язки, є перестрахувальний договір. Згідно з цим договором одна сторона — цедент передає частину ризику і відповідну частину премії ін. стороні — цесіонарію. Останній бере на себе зобов'язання в разі виникнення страх, випадку (прецеденту) виплатити взяту на себе частину ризику. Перестраховик, у свою чергу, може передати частину ризику в П. ін. страховому т-ву (компанії). Операція з передачею ризику в страхувальних правовідносинах називається ретроцесією.

Перестрахувальні договори поділяються на дві осн. групи: пропорційні й непропорційні. До першої групи належать квотні й ексцедентні договори, до другої — договори збитковості, які часто називаються договорами «stop-loss». Договір П. є основоположним док-том (актом) при суд. або арбітраж, розгляді спору між перестрахувальником і перестраховиком. Укладанню договору П. передує т. з. перестрахувальний сліп — док-т, який перестраховик розсилає потенц. страховикам з пропозицією узяти участь у факультативному П. відповід. ризиків. У перестрахувальному сліпі, як правило, зазначаються: юрид. адреса перестраховика, характеристика ризику, страхова сума, умови страхування (П.), ставка премії тощо. За перестраховиком залишається право на запит будь-якої дод. інформації, яку він вважає необхідною для вирішення питання про прийняття або відхилення запропонованого до П. ризику. Якщо перестраховик згоден прийняти ризик, він проставляє на сліпі частку (розмір) або суму своєї відповідальності та необхідні реквізити і надсилає його перестрахувальнику. Перестрахувальний сліп не має юрид. сили, але при наст, оформленні П. може слугувати доказом часу вступу перестраховика в угоду. В сучас. умовах з метою економії видатків на ведення справи і спрощення процедури розміщення факультативного П. практика надсилання перестрахувального сліпу як належним чином оформленого док-та зустрічається рідко. Пропозиції факультат. ризиків у П. та їх прийняття здійснюються шляхом телетайпного листування з наступним оформленням перестрахувального полісу. Див. також Поліс страховий.

Літ.: Журавлев Ю. М., Семерж И. Г. Страхование и перестрахование (теория и практика). М., 1993; Страхування в Україні. 1996.

В. П. Нагребельний.