Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Д-деп arrow ДЕМОКРІТ
   

ДЕМОКРІТ

[??????????; бл. 460 до н. е., м. Абдери (Фракія) — бл. 370 до н. е.] — дав-ньогрец. філософ. Навч. в основоположника давньогрец. атомістики Левкіппа. Більшість

Демокріт - leksika.com.ua

творів (усіх — бл. 70) Д. втрачено в перших століттях н. е., до нас дійшли лише цитати і фрагменти (бл. 300), взяті переважно з його етич. трактатів.

Велика наук, заслуга Д. — розробка атоміст. теорії побудови матерії. Процеси виникнення Всесвіту, походження Землі, тварин і людини, утворення сусп-ва і д-ви він розглядав як природ, розвиток. Д-ва (поліс) та її закони, за Д., мають свої особливості: вони не дані природою у готовому вигляді, а створені людьми, є «штучними утвореннями», існують за «спільною думкою», яка може бути і невірною, несправедливою. Критерій справедливості у Д. — відповідність природі. Він схвалював існування рабства і нерівність гр-н, бідних закликав не заздрити багатим, а багатих — допомагати бідноті. Захищав помірковану рабовласн. демократію, висунув тезу, що мистецтво управління д-вою — найвище з усіх, тож управляти нею мають обізнані, найкращі. Разом з тим д-ва у Д. — спільна справа всіх гр-н, грунтується на спільності їхніх думок. Правильна д-ва — «найбільша опора» для гр-н, і поки вона ціла — все ціле; громадян, війна — лихо для обох сторін. Д. вважав закони необхідними з огляду на ворожнечу поміж людьми і водночас підкреслював штучний характер їх приписів. За Д., мудрець повинен жити вільно, не підкоряючись законам. Згідно з ін. висловлюваннями Д. закони допомагають у житті людей, однак для цього гр-ни мусять їм коритися, і це є доказом доброчесності. Ідеї Д. про відмінність «штучного» і «природного» в сусп-ві і неспівпадіння природ, справедливості і законів справили великий вплив на багато наст, вчень про д-ву і право. Літ.: Маковельский А. О. Древнегреч. атомисты. Баку, 1946; Sinclair ?. A History of Greek political Thought. London, 1951; История полит, учений. ?., 1960; Лурье С. Я. Демокрит. Ленинград, 1970; Нерсесянц В. С. Полит, учения Древней Греции. М., 1979; История полит, и правовых учений. Древний мир. М., 1985.

Н. С. Прозорова.

 

Схожі за змістом слова та фрази