Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow право оп-прим arrow ПРЕЗИДЕНТ СРСР
   

ПРЕЗИДЕНТ СРСР

- глава союз, держави -Союзу Радянських Соціалістичних Республік. Цей пост був введений відповідно до Закону «Про заснування поста Президента СРСР і внесення змін та доповнень до Конституції (Основного Закону) СРСР» від 15.III 1990. В законі відзначалося, що заснування цього поста не змінює прав, становища і не тягне за собою обмеження компетенції союз, та авт. республік, закріпленої конституціями цих республік і Конституцією СРСР.

Прав, статус П. СРСР регулювався Конституцією. За нею президентом міг бути обраний гр-нин СРСР не молодший 35 і не старший 65 років. Він мав обиратися гр-нами СРСР на основі заг., рівного і прямого виб. права при таєм. голосуванні строком на 5 років. Йому надавалося право: виступати гарантом додержання прав і свобод рад. гр-н, Конституції та законів СРСР; вживати необхід. заходів щодо охорони суверенітету РСР і союз, республік, безпеки і тер. цілісності країни, щодо реалізації принципів нац.-держ. устрою СРСР; представляти СРСР всередині країни і в міжнар. відносинах; забезпечувати взаємодію найвищих органів держ. влади та управління СРСР; подавати З'їздові нар. депутатів СРСР щорічні доповіді про становище країни; інформувати ВР СРСР про найважливіші питання внутр. і зовн. політики СРСР; представляти Верх. Раді СРСР кандидатури на відповідні пости; підписувати закони СРСР; припиняти дію постанов і розпоряджень РМ СРСР; вести переговори і підписувати міжнар. договори СРСР; нагороджувати орденами і медалями СРСР, присвоювати почесні звання СРСР; вирішувати питання прийняття до громадянства СРСР, виходу з нього і позбавлення рад. громадянства, надання притулку; здійснювати помилування; оголошувати заг. або часткову мобілізацію, а також стан війни в разі воєн, нападу на СРСР і негайно вносити це питання на розгляд ВР тощо.

Президент був Верх, головнокомандувачем ЗС СРСР і очолював Раду Федерації. При ньому діяла Презид. рада СРСР, завданням якої було вироблення заходів щодо реалізації осн. напрямів внутр. і зовн. політики СРСР, гарантування безпеки країни. П. СРСР проводив спільні засідання Ради Федерації та Презид. ради СРСР для розгляду найважливіших питань політики країни. Видавав укази, які мали обов'язкову силу на всій тер. д-ви.

П. СРСР користувався правом недоторканності й міг бути зміщений тільки З'їздом нар. депутатів СРСР у разі порушення ним Конституції та законів СРСР. Таке рішення мало прийматися не менш як 2/3 голосів від заг. кількості депутатів з ініціативи самого З'їзду або ВР СРСР з урахуванням висновку К-ту конст. нагляду СРСР.

15.ІІІ 1990 З'їзд нар. депутатів СРСР обрав Президентом СРСР М. С. Горбачова. Це був перший і останній П. СРСР. Його діяльність на цьому посту проходила в умовах гострої конфронтації політ, сил та б-би за владу і закінчилася наприкінці 1991 після розвалу СРСР та підписання 8 грудня того ж року у Мінську Угоди про утворення Співдружності незалеж. держав (див. Мінська угода 1991, Співдружність незалежних держав).

Ю. С. Шемшученко.

 

Схожі за змістом слова та фрази