Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow Р-радіо arrow РАДІАЦІЙНА ФІЗИКА
   

РАДІАЦІЙНА ФІЗИКА

твердого тіла — галузь фізики, яка досліджує фізичні процеси, пов'язані з діянням іонізуючих випромінювань на тверді тіла: метали, напівпровідники, діелектрики, органічні матеріали тощо. Р. ф. як самостійна галузь науки виникла в зв'язку з необхідністю боротьби з шкідливим впливом іонізуючого випромінювання на властивості матеріалів і пристроїв, які застосовуються в ядерній техніці, атомній енергетиці (графіт, нержавіючі конструкційні сталі, ядерне пальне тощо) і в освоєнні космічного простору (сонячні батареї, елементи обчислювальних машин, блоків керування тощо). Іонізуючу здатність мають як жорсткі елект-ромагн. випромінювання (рентгенівське проміння, гамма-випромінювання та ін.), так і швидкі частинки (протони, електрони, нейтрони та ін.), енергія яких перевищує іонізаційний потенціал атомів або молекул речовин (див. Іонізація). Діяння іонізуючого випромінювання на тверде тіло призводить до руйнування молекул, збудження електронів, зсуву атомів з їхніх положень у кристалічній гратці, тобто змінює властивості тіла. Р. ф. досліджує можливості підвищення стійкості різноманітних матеріалів до діяння іонізуючого випромінювання за допомогою ядерного легування, іонного проникнення, лазерного відпалу дефектів (див. Лазер, Дефекти в кристалах). Результати цих досліджень успішно використовують у технології виробництва матеріалів і при створенні пристроїв, які широко застосовуються у різних галузях нар. г-ва, зокрема в ядерній енергетиці, космічній та електронній техніці. Досягнення Р. ф. сприяють розвиткові радіаційної гідробіології, радіаційної хімії та ін. галузей науки. Великий внесок у розвиток Р. ф. зробили Е. Л. Андронікашвілі (н. 1910), С. Т. Конобєєвський (1890—1970), І. М. Ліфшиць та ін. Дослідження у галузі Р. ф. проводяться у багатьох наук. центрах нашої країни, зокрема в Інституті фізики АН Груз. PCP, Інституті фізики АН УРСР, Інституті ядерних досліджень АН УРСР, Фізико-техніч-ному інституті АН УРСР (м. Харків).

Літ.: Винецкий В. Л., Холодарь Г. А. Радиационная физика полупроводников. К., 1979; Ботаки А. А., Воробьёв А. А., Ульянов В. Л. Радиационная физика ионных кристаллов. М., 1980.

В. Ф. Зеленський.

 

Схожі за змістом слова та фрази