Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow прин-пят arrow ПРИТУЛОК ДЛЯ НЕПОВНОЛІТНІХ
   

ПРИТУЛОК ДЛЯ НЕПОВНОЛІТНІХ

- заклад, призначений для тимчас. розміщення неповнолітніх віком від 3 до 16 років, які потребують соціального захисту з боку д-ви. Є складовою системи спец, установ для неповнолітніх, створюється і підпорядковується службам у справах неповнолітніх. Статус і засади діяльності П. для н., порядок та умови тримання у них неповнолітніх регулюються Законом України «Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх» (1995), Типовим положенням про притулок для неповнолітніх, служби у справах неповнолітніх (затв. КМ України 9.VI 1997). Осн. завдання П. для н.: вжиття заходів соціального захисту неповнолітніх, позбавлених сімейного виховання, які опинилися у склад, житл.-побут, умовах, залишили заклади освіти; створення належних житл.-побут, та психол. умов для забезпечення норм, життєдіяльності неповнолітніх, тимчасово відчужених від сім'ї; надання їм можливостей для навчання, праці, змістовного дозвілля. Притулок забезпечує своєчасність, доступність і ефективність різних видів допомоги неповнолітнім. Режим перебування неповнолітніх у ньому регламентується правилами внутр. розпорядку. Адміністрація П. для н. несе відповідальність за забезпечення охорони прав неповнолітніх та їх соціального захисту. Всі неповнолітні, прийняті до притулку, реєструються у журналі обліку і цілодобово перебувають під наглядом працівників притулку. Безпосереднє керівництво П. для н. здійснює завідувач, який призначається і звільняється з посади начальником відповід. служби у справах неповнолітніх за погодженням з управлінням (відділом) у справах сім'ї та молоді місц. держ. адміністрації. П. для н. є юрид. особою, має власний бланк і гербову печатку зі своїм найменуванням, рахунки в банках. До П. для н. приймаються неповнолітні, які заблукали, були підкинуті або залишилися без піклування батьків (усиновителів) або опікунів (піклувальників); залишили сім'ю чи заклад освіти; вилучені судами чи працівниками крим. міліції у справах неповнолітніх із сімей, перебування в яких загрожувало їхньому життю чи здоров'ю; не мають пост, місця проживання і засобів до життя; самі звернулися за допомогою до адміністрації притулку. Строк перебування неповнолітніх у П. для н. не може перевищувати 90 діб. Не підлягають розміщенню у притулку неповнолітні, які перебувають у стані алк. чи наркот. сп'яніння, психічно хворі з вираженими симптомами хвороби, а також ті, які вчинили правопорушення (злочин) і щодо яких є відомості про винесене компет. органами або посад, особами рішення про затримання, арешт або поміщення у приймальник-розподільник для неповнолітніх. Прийняті до притулку неповнолітні підлягають обсервації та обов'язковому мед. обстеженню. Під час їх утримання на працівників П. для н. покладаються такі обов'язки: встановлення особи неповнолітнього, його батьків або близьких родичів, місця їх проживання або перебування; вивчення індивід, особливостей та псих, стану неповнолітніх, умов їх життя та виховання у сім'ї; виявлення та усунення причин і умов, що сприяли соціальному відчуженню неповнолітніх; інформування відповід. органів і установ про необхідність вжиття заходів впливу до батьків або осіб, які їх замінюють, а також порушення клопотання про притягнення їх до відповідальності у випадках неналеж. виконання ними батьк. обов'язків; надання консультац. допомоги з питань захисту прав неповнолітніх. Вибуття з притулку і повернення неповнолітніх у сім'ю здійснюються на підставі письм. заяви-зобов'язання батьків чи осіб, які їх замінюють, про забезпечення належ, догляду за ними.

В разі потреби працівники П. для н. супроводжують неповнолітніх до місця проживання. Повернення неповнолітніх на їх прохання у сім'ю без попередньої на те згоди батьків (усиновителів) чи ін. родичів або опікунів (піклувальників) за місцем проживання забороняється. У разі відсутності належ, умов проживання або виховання неповнолітнього у сім'ї працівники притулку разом з органами опіки і піклування мають вживати заходів для дальшого його влаштування. Неповнолітні віком від 16 років, які отримали паспорт, за письм. згодою завідувача притулку можуть самостійно повернутися до батьків чи осіб, які їх замінюють. Повернення неповнолітніх до батьків, які перебувають (проживають) на тер. ін. держав, здійснюється відповідно до міжнар. угод. Працівники П. для н., винні у порушенні прав неповнолітніх або заподіянні їм у період перебування у притулку шкоди, несуть відповідальність, передбачену Зак-вом.

О. В. Бакаєв.

 

Схожі за змістом слова та фрази