Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow конс-корон arrow КОРЕЯ
   

КОРЕЯ

Корейська Народно-Демократична Республіка (Choson, Chosdn Minjujinii In'min Konghwaguk), КНДР — д-ва у Cx. Азії у пн. частині Корейського п-ва та прилеглій частині материка. Тер. - 121,2 тис. км2. Нас. — бл. 25 млн.

чол. (1997, оц.): переважно корейці. Столиця — м. Пхеньян. Адм.-тер. поділ — 9 провінцій і 3 міста центрального підпорядкування (Пхеньян, Кесон, Нампхо), прирівнені до провінцій. Держ. мова — корейська. Грошова одиниця — вона. Нац. свято — День утворення КНДР (9 вересня). Державність країни сформувалася за результатами Другої світ, війни. Пн. частину Корейського п-ва було звільнено ЗС СРСР від тривалої япон. окупації у серпні 1945. Водночас до пд. частини п-ва увійшли війська США. Протистояння кол. союзників фактично унеможливило утворення єдиної корейської д-ви. 15.VIІI 1948 було проголошено Республіку Корея, а 9.IX 1948 — Корейську Народно-Демократичну Республіку. Ост. дата стала днем набуття пер

Державний герб Кореї - leksika.com.ua

шою конституцією КНДР чинності. Було визначено систему органів держ. влади, в основу якої покладено принцип т. з. демократичного централізму. 27.XII 1972 прийнято нову конституцію; зі змінами і доповненнями 1992 і 1998 вона залишається чинною і тепер. Згідно зі ст. І конституції, КНДР є «суверенною соціалістичною державою, яка представляє інтереси всього корейського народу». Д-ва керується у своїй діяльності «ідеями чучхе — світоглядом, у центрі якого — людина, а також революційними ідеями, спрямованими на здійснення самостійності народних мас» (ст. 3). Вищим органом держ. влади КНДР є Верховні народні збори. Вони ж здійснюють законод. владу. Формуються шляхом заг. і прямих виборів строком на 5 років. До компетенції Верх, нар. зборів належать: внесення змін до конституції, прийняття і зміна законів; визначення осн. принципів внутр. і зовн. політики д-ви; обрання і відкликання голови держ. к-ту оборони, обрання і відкликання голови президії Верх. нар. зборів; обрання і відкликання прем'єра кабінету міністрів; затвердження держ. плану розвитку нар. г-ва; держ. бюджету; ратифікації і денонсації договорів тощо. У період між сесіями вищим органом держ. влади є президія Верх. нар. зборів. Вищим керівним військ, органом держ. влади і заг. органом управління обороною є державний комітет оборони. Голова к-ту є головнокомандувачем ЗС країни, до його відання віднесено оборону в цілому. Комітет відповідальний перед Верх. нар. зборами. Викон. органом вищого органу держ. влади визначено кабінет міністрів на чолі з прем'єром. КМ уповноважений, зокрема, забезпечувати проведення політики д-ви, розробляти і здійснювати держ. план розвитку нар. г-ва, удосконалювати роботу держ. апарату тощо. КМ відповідальний перед Верх. нар. зборами, а в період між сесіями зборів — перед їх президією. Суд. систему становлять Центральний суд, провінц. народні і спеціальні суди. Судді і нар. засідателі Центр, суду обираються президією Верх. нар. зборів, а його голова — самими зборами. Центр, суд відповідальний перед Верх. нар. зборами, а в період між сесіями зборів — перед їх президією. Судді і нар. засідателі провінц. народних судів обираються місц. нар. зборами. У країні діє також інститут прокуратури. Центр, прокуратура відповідальна перед Верх. нар. зборами та (у період між сесіями зборів) їх президією. Місц. органи влади представлені провінційними (міст центр, підпорядкування), міськими (районними), повітовими нар. зборами (обираються на 4 роки). У період між сесіями місц. нар. зборів владні функції виконують нар. к-ти. які одночасно є адм. викон. органами зборів.

К. — член ООН з 1991, ін. міжнар. і регіон, організацій.

Дип. відносини України з К. встановлено 9.І 1992. В.

М. Шаповал.

 

Схожі за змістом слова та фрази