Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow дер-дин arrow ДЕРЖАВНИЙ КОНТРАКТ
   

ДЕРЖАВНИЙ КОНТРАКТ

- договір, укладений держ. замовником від імені д-ви з виконавцем держ. замоатення, в якому визначаються екон. і правові зобов'язання сторін, регулюються взаємовідносини замовника і виконавця (1995). Порядок укладання і здійснення Д. к. визначено Законом України «Про поставки продукції для державних потреб» (1995).

До держ. замовників належать м-ва та ін. центр, органи держ. викон. влади. Аналогічні функції виконують уряд АР Крим, обласні, Київ, і Севастоп. міські держ. адміністрації щодо поставок продукції для забезпечення виконання регіон, програм. Виконавці держ. замовлення — це суб'єкти госп. діяльності України всіх форм власності, які виготовляють і постачають продукцію для держ. потреб відповідно до умов укладеного контракту. За рішенням Кабінету Міністрів України держ. замовник може вносити необхідні зміни до Д. к. або припиняти його дію згідно з чинним зак-вом України. У разі невиконання або неналежного виконання Д. к. на поставку продукції для держ. потреб з винної сторони стягується передбачена контрактом неустойка (штраф, пеня), а також відшкодовуються завдані збитки. У разі необгрунтованої відмови виконавця держ. замовлення від укладення Д. к., у випадках, коли обов'язковість його укладення встановлена законод. актами, та при наявності тех. можливостей виконання замовлення, виконавець сплачує держ. замовнику штраф у розмірі вартості Д. к.

При невиконанні зобов'язань за Д. к. виконавець, крім сплати неустойки, відшкодовує у повному обсязі збитки, які було завдано неналежним виконанням зобов'язань. Сплата штрафу і відшкодування збитків не звільняють виконавця від виконання Д. к. При невиконанні держ. замовником зобов'язань за Д. к. держ. замовник відшкодовує виконавцю Д. к. завдані йому збитки, включаючи очікуваний і неодержаний прибуток.

У разі відмови держ. замовника від закупівлі виготовленої за Д. к. продукції (крім випадків відмови від оплати продукції, яка не відповідає вимогам щодо її якості, встановленим чинним зак-вом та Д. к.) виконавець реалізує її на свій розсуд: при цьому замовник відшкодовує виконавцю дод. витрати, пов'язані з реалізацією, а в разі неможливості реалізації продукції — завдані йому збитки, включаючи очікуваний і неодержаний Прибуток.

В. М. Стретович.

 

Схожі за змістом слова та фрази