Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow дер-дин arrow ДЕСНИЦЬКИЙ
   

ДЕСНИЦЬКИЙ

Семен Юхимович [бл. 1740, м. Ніжин, тепер Черніг. обл. — 26.УІ (7.УІІ) 1789, Москва] — укр. і рос. просвітитель і правознавець, доктор права з 1767, професор з 1768, член Рос. АН з 1783. Протягом 1759-66 навч. у Моск. ун-ті, був слухачем ун-тів у Петербурзі і Глазго (Великобританія). З 1767 працює у Моск. ун-ті: професор, з 1773 — зав. кафедри рос. законознавства. Свої правові погляди Д. виклав у працях «Юридичні роздуми про початок і походження шлюбу» (1765), «Слово про прямий і найближчий засіб навчання юриспруденції», «Уявлення про заснування законодавчої, судової і каральної влади в Російській імперії» (обидві — 1768), «Роздуми про речі священні, святі та прийняті у благочестя, з показом прав, якими вони у різних народів захищаються» (1772), «Юридичні роздуми про різні поняття, які мають народи щодо володіння майном у різних станах спільного життя» (1781) та ін.

Д. поділяв права людини у галузі «природної юриспруденції» на: 1) права природні, «які людина має для захисту свого тіла, честі, гідності і власності»; 2) права набуті, що «виникають у суспільстві від різного стану і звання людей» у сферах влади «законодавчої, судительної і каральної»; 3) права, що «виникають від різних і взаємних справ між обивателями»: «власність, право дозволене, спадкоємство, застава, особливі та інші персональні привілеї, контракт і подібне контрактові право»; 4) права, «що належать до благоустрою і добробуту, зручного утримання і безпеки обивателів.., до запобігання внутрішнім заворушенням і до захисту від ворожих нападів».

Д-ва, на думку мислителя, виникла з первісного стану на грунті суспільного договору. Він глибоко дослідив різні типи держав, у т. ч. російську абсолютну монархію. Д. подав до Комісії для створення проекту нового Уложения пропозиції щодо реформування влади з метою кращого захисту прав людини і гр-нина.

Слідом за С. Оріховським він одним з перших в укр. і рос. політико-правовій думці о бгрунтував ідею поділу влади, відмінну від поглядів Дж. Локка, Ш. Монтеск 'є та ін. зх. мислителів: законод. владу у Д. здійснює монарх разом із сенатом у кількості 600—800 багатих людей, обраних на 5 років; виконавчу очолює монарх; судову і каральну — сенат і суди. Причому судді у суд. установах — незмінні, а розгляд справ вони здійснюють прилюдно, за участю адвокатів і присяжних засідателів, які обираються з представників усіх верств населення. Д. належать також проекти щодо вдосконалення міського самоврядування, яке, на його думку, мало здійснюватись у Москві й Петербурзі колект. органом у складі 18 дворян і 55 купців, а в губ. містах — 7 купців і 5 дворян, що обиралися б на 2 роки.

Д. різко висловлювався проти кріпосного права, був прихильником свободи совісті, рівності народів, виступав проти нац. гноблення. При цьому він виправдовував соціальну і станову нерівність у сусп-ві, ідеалізував багатство, розглядав його як свідчення високої честі, гідності і переваг людини. Віддаючи свої симпатії міщанам, купцям і фабрикантам, тобто молодій буржуазії Рос. імперії, Д. розумів свободу особи переважно як свободу екон. діяльності.

Тв.: [Твори]. В кн.: Избр. произв. рус. мыслителей второй пол. XVIII в., т. 1. М., 1952; [Твори]. В кн.: Юрид. произв. прогрессивных рус. мыслителей. Вторая пол. XVIII в. М., 1969.

Літ.: Коркунов Н. М. С. Е. Десницкий - первый рус. профессор права. «Ж-л М-ва юстиции», 1894, № 2; Сыромятников Б. И. С. Е. Десницкий — основатель науки рус. права. «Изв. Академии наук СССР», 1945, № 3; Покровский С А. Полит, и правовые взгляды С. Е. Дес-ницкого. М., 1955; Грацианский П. С. Десницкий. М., 1978; Мироненко О. М Проблема прав і свобод людини в укр. світській політ.-правовій ідеології доби феодалізму. К., 1995.

О. М. Мироненко.

 

Схожі за змістом слова та фрази