Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow В-вим arrow ВАРШАВСЬКИЙ ДОГОВІР 1768
   

ВАРШАВСЬКИЙ ДОГОВІР 1768

(«Трактат вічний») — договір «вічної дружби» між Росією і Польщею. Укладений у Варшаві 13(24). II 1768 і спрямований на послаблення реліг. суперечностей у польс. д-ві, гарантування недоторканності кордонів обох країн. В. д. 1768 забезпечував вільне функціонування на тер. Польщі різних конфесій (насамперед православної). Усі християни-некатолики, що мешкали на землях Речі

Посполитої, включаючи Правобереж. Україну, зрівнювалися у громадян, правах з католиками. Королем, проте, міг бути лише католик. Були дозволені шлюби між хрис-тиянами-некатоликами і католиками. Пра-восл. громадам поверталися їхні церкви, дозволялося будувати нові. Всі спірні питання віри й релігії вилучалися з юрисдикції трибунальських і римо-катол. консисторських судів. Натомість у Варшаві було засновано особливий «двосторонній суд», який призначався королем з числа католиків і некатоликів.

В. д. 1768 закріпив політ, вплив Росії у Польщі, однак не пом'якшив реліг. ситуацію на теренах останньої. Частина катол. духівництва і шляхти виступила проти договору. Вони організували у м. Барі (тепер смт Вінн. обл.) конфедерацію (військ, союз). На Правобереж. Україні спалахнула Гайдамаччина (1768). Невиконання умов договору давало привід Росії для втручання у внутр. справи Речі Посполитої, спричинило поділи Польщі (1772-73, 1793, 1795). Літ.: Полн. собр. законов Рос. империи, т. 18, № 13071. СПб., 1830; Volumina Legum, v. 7. Petersburg, 1859.

Ю. Я. Касяненко.

 

Схожі за змістом слова та фрази