Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow страш-сюр arrow СУДОВА ПАЛАТА
   

СУДОВА ПАЛАТА

— структур, підрозділ суд. установи, суд. інстанція. Є традиц. формою орг. упорядкування судової влади. С. п. тривалий час діють у багатьох суд. системах різних країн. На тер. України вперше були засновані за часів Рос. імперії згідно з судовою реформою 1864. Як і в ін. губерніях та областях імперії, С. п. у кожному суд. окрузі відігравала роль суд. інстанції у системі заг. судів. Поділялася на департаменти з крим. і цив. справ, кожен з яких складався з голови і коронних суддів — членів С. п. У засідання з деяких крим. с прав, що розглядалися С. п. як судом першої інстанції, запрошувалися судді некоронні — присяжні засідателі й станові представники (особливе присутствіє). Один з голів департаменту мав звання старшого голови і, крім керівництва своїм департаментом, здійснював ряд функцій судового керівництва і дисциплінар. нагляду, очолюючи заг. збори департаментів. Особливе присутствіє С. п. складалося з голови і трьох членів департаменту з крим. справ, а також трьох станових представників: губ. предводителя дворянства тієї губернії, де справа розглядалася, міського голови того самого округу та одного з волосних старшин місц. повіту. Предводителі дворянства могли замінюватися кандидатами, що почергово запрошувалися палатою за списками, які щорічно складалися губернатором. Коронні й станові судді в засіданні палати брали участь разом, вони мали однакові підстави відводу і розглядали крим. справи остаточно, без права апеляції.

Департамент С. п. з крим. справ функціонував як: орган провадження суду в крим. справах, що підлягали розгляду за участю присяжних засідателів; перша інстанція у деяких крим. справах; апеляц. інстанція у справах, що підлягали розгляду окружним судом без участі присяжних засідателів. При департаменті з крим. справ діяла камера провадження у справах, підсудних суду з присяжними. Це було закрите розпорядче засідання у складі членів департаменту, котрі були доповідачами у справах, які прокурор палати вносив із затвердженим ним обвинувальним актом.

За участю присяжних засідателів департамент з крим. справ розглядав у першій інстанції справи про деякі реліг. злочини, передбачені ст. 181 і 189 Уложення про покарання. Особливе присутствіє С. п. було судом першої інстанції у справах про держ. злочини, злочини проти управління і посад, осіб, а також ін. злочини, виділені з ведення суду присяжних засідателів.

Департамент з цив. справ С. п. розглядав спори про підсудність цив. справ, які виникали між мировими з'їздами і мировими суддями, а також спори між окруж. судами. Крім того, С. п. діяла як апеляц. інстанція, що перевіряла рішення окруж. судів. При С. п. працювали прокурор та його товариші, а також присяжні повірені. Останні обирали раду присяжних повірених, яка здійснювала їх реєстрацію, розподіляла для розгляду справи, розглядала скарги на них, притягувала до дисциплінар. відповідальності. С. п. була також органом, що відав деякими питаннями управління мирової юстиції. В Україні С. п. були ліквідовані 1919. Відновлені в наш час як структурні підрозділи апеляц. та вищих суд. установ відповідно до Закону «Про судоустрій України» (2002). На новоутворені С. п. згідно з процес, зак-вом покладається розгляд окр. категорій справ по суті та перегляд справ. Палати, крім здійснення правосуддя, вивчають та аналізують суд. статистику, узагальнюють суд. практику, надають метод, допомогу судам нижчого рівня. С. п. Верховного Суду України є найвищими суд. інстанціями з відповід. юрисдикцій у суд. системі д-ви. їхні рішення є остаточними і не підлягають перегляду.

Літ.: Джаншиев Гр. Основы судеб, реформы. М., 1891; Гессен И. В. Судеб, реформа. СПб., 1905; Свод законов Рос. империи, т. 16. М., 1910; Розин Н. Н. Уголов. судопроизводство. СПб., 1914; Чельцов-Бебутов М. А. Курс уголов.-процес. права. СПб., 1995.

О. М. Толочко, М. І. Сірий.

 

Схожі за змістом слова та фрази