Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow реч-ріве arrow РИБОНУКЛЕЇНОВІ КИСЛОТИ
   

РИБОНУКЛЕЇНОВІ КИСЛОТИ

(РНК) — складні високомолекулярні сполуки; один з двох типів нуклеїнових кислот, мономерами яких є нуклеотиди, зокрема рибо-нуклеозидмонофосфати. До складу кожного з мономерів входять вуглевод D-рибоза; азотисті основи аденін і гуанін (пуринові основи) та цитозин і урацил (піримідинові основи); кислотний компонент — залишок фосфорної кислоти. Деякі РНК містять, крім постійних азотистих основ, і їх похідні або "мінорні" основи, наявність яких зумовлює специфічність функцій РНК. Молекули РНК, як правило, одноланцюгові, але деякі містять короткі спіралізовані ділянки. Молекули РНК реовірусу, вірусу поліомієліту та ін. спіралізовані повністю, тобто мають структуру подвійної спіралі. В усіх клітинах тварин, рослин та бактерій виявлено РНК трьох основних видів, які відрізняються деякими ознаками, а також конкретною функцією, хоч всі вони беруть участь в передачі генетичної інформації. Найбільшу частину (понад 80%) клітинної РНК становить рибо-сомна РНК (рРНК). Вона входить до складу рибосом і відповідає за біосинтез білка. За мол. масою розрізняють такі рРНК: (1,3—1,75) ∙ 10 6; 0,7 ∙ 10 6 і 3,6 х 10 4 Д (дальтон) — у тварин; 1,1 ∙ 10 6; 0,56 ∙ 10 6 і 3,6 ∙ 10 4 — у бактерій. Знайдено також рРНК в мітохондріях з мол. масою 5,3 х 10 5 та 3 ∙ 10 5 Д. За коефіцієнтом седиментації ці рРНК характеризуються як 25—28S, 18S і 5S — у тварин, 23S, 16S та 5S — у бактерій, 16S і 12S — в мітохондріях. Функції окремих рРНК ще тільки з'ясовуються. Бл. 10% клітинної РНК припадає на розчинну або транспортну РНК (тРНК). Вона за участю ферменту аміноацил-тРНК-синтетази з'єднується із специфічною амінокислотою і переносить її до місця біосинтезу білка — рибосом. На рибосомах тРНК пізнається і зв'язується із своїм триплетом (див. Кодон) на інформаційній, або матричній, РНК (мРНК), після чого амінокислота включається в поліпептид, що синтезується на мРНК. Існує більше 6Овидів тРНК. Всі вони низькомолекулярні (2,5 х 10 4 Д) містять 80—100 нуклеотидів. Для кожної амінокислоти існує одна або ціла "родина" тРНК. Відрізняються тРНК первинною структурою (послідовністю нуклеотидів). Вторинна структура у всіх тРНК подібна —вигляд листка конюшини. Молекула кожної тРНК має два особливі триплети: один, по якому іде приєднання амінокислоти, а другий — антикодон, яким вона за принципом комплементарності з'єднується з триплетом на мРНК, кодуючи одну амінокислоту. Найменшу кількість (5% ) клітинної РНК становить мРНК. Вона виконує функцію транспортування від ДНК до рибосом генетичної інформації, закодованої у вигляді послідовності нуклеотидів. На рибосомах ця інформація "зчитується" та виявляється певною послідовністю амінокислот в молекулі синтезованого білка. Мол. м. мРНК дорівнює 0,5 ∙ 10 6 Д і вище. Метаболічно мРНК дуже нестійка. За часом життя мРНК клітин евкаріотів поділяють на короткоживучі (час піврозпаду 20—30 хв), з середнім часом піврозпаду (від 2—3 до 24 г) і довгоживучі — функціонують кілька десятків годин і діб. У бактерій час життя мРНК не перевищує кількох десятків хв. Механізми, що відповідають за час життя та розпад мРНК, ще невідомі. Всі види РНК синтезуються в ядрах клітин за участю ДНК- або РНК-залежних РНК-полімераз (див. Полімерази). Деякі рРНК і тРНК синтезуються в мітохондріях. Вони відрізняються від відповідних РНК, синтезованих в ядрах. Розпад РНК здійснюється рибонуклеазами або неспецифічними нуклеазами.

Літ.: Кучеренко M. Є. Біохімія нуклеїнових кислот. К., 1976; Транспортные рибонуклеиновые кислоты. Некоторые аспекты структуры и функции. К., 1976; Нейфах А. А., Тимофеева М. Я. Молекулярная биология процессов развития. М., 1977; Дэвидсон Дж. Биохимия нуклеиновых кислот. Пер. с англ. М., 1976.

Г. А. Осипенко.

 

Схожі за змістом слова та фрази