Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow В-вим arrow ВИКЛИК ДО СУДУ
   

ВИКЛИК ДО СУДУ

- процесуальна дія, яка виконується шляхом надіслання суд. повістки рекомендованим листом або через розсильного (разом із зворотною розпискою) підсудному, потерпілому, свідкові, експерту, спеціалісту, перекладачу, позивачу, відповідачу і третім особам, які беруть участь у цив. справі. Неповнолітні викликаються через їхніх законних представників, а підсудний, що перебуває під вартою, — через адміністрацію місця поперед, ув'язнення. Як виняток, В. до с. можна вручити стороні в цив. справі або її представникові за їхньою згодою для вручення відповідним особам (ст. 90 Цивільного процесуального кодексу України).

У В. до с. має бути зазначено: найменування та адресу суду, місце, день і час явки, назву суд. справи; вказано, хто викликається (потерпілий, свідок тощо); попереджено про наслідки неявки без поваж, причин. Учасник розгляду цив. справи повинен одержати повідомлення за 5 днів до слухання справи, а крим. - за 3 дні. Повістка вручається під розписку самому гр-нинові, а в разі його відсутності — комусь із дорослих членів сім'ї, житлово-експлуатац. організації, викон. комітету селищ, або сільс. ради чи адміністрації за місцем його праці. Посад, особа, яка одержала повістку, зобов'язана негайно вручити її адресатові. Повістка, адресована підприємству, установі чи організації, вручається відповідній посад, особі під розписку. У разі відмови адресата одержати повідомлення особа, що його доставила, робить про це відмітку на повістці, яка повертається до суду. Відмітка стверджується підписом посад, особи житловоексплуатац. організації чи виконкому ради, представника адміністрації за місцем праці або підписами не менше двох громадян. Сторони та ін. особи, які беруть участь у справі, зобов'язані повідомляти суд про причини неявки в суд. засідання та про зміну своєї адреси під час провадження справи. За неявку без поваж, причин підсудний, потерпілий, свідок можуть бути піддані приводу через органи внутр. справ, на підсудного суд може покласти суд. витрати по відкладеному засіданню, а на свідка, позивача, відповідача — грошове стягнення (штраф). Свідок, потерпілий, експерт, перекладач, позивач, відповідач за злісне ухиляння від явки до суду можуть бути притягнені до адміністративної відповідальності.

М. М. Михеєнко.

 

Схожі за змістом слова та фрази