Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Н-неб arrow НАЗИМОВ
   

НАЗИМОВ

Олександр Євгенович [1851, Псковська губ. — 1(14).X 1902, Одеса] — рос. і укр. правознавець. Закін. 1874 юрид. ф-т Київ, ун-ту (зі ступенем кандидата прав). Працював пом. присяжного повіреного, присяжним повіреним при Київ, ок-руж. суді. Від 1881 — в Демидовському юрид. ліцеї: приват-доцент кафедри держ. права, а з 1887 (після захисту 1886 в Київ, ун-ті магістер. дис.) — доцент, з 1889 — екстраординар. професор. 1891 перевівся до Новорос. ун-ту (Одеса), де обійняв каф. поліцейського права, понад 10 років був деканом юрид. ф-ту. Осн. наук, дослідження присвячені проблемам держ. і адм. (поліцейського) права Росії та зарубіж. країн. Значну увагу, зокрема, вчений приділив вивченню теорії конст. права прус, юриста Р. Гнейста, виклавши свої погляди з цього приводу у праці «Теорія конституціоналізму і самоврядування Рудольфа Гнейста» (1881). Н. визначав осн. призначення д-ви в дусі природ.-прав. доктрини, обмежуючи її роль охороною особистої свободи гр-н. Критично ставився до проголошеної Ж. Ж. Руссо ідеї нар. суверенітету. Займався питаннями стабільності форм держ. устрою і управління д-вою. Впродовж 1898—1901 брав участь у підготовці законопроекту з питань якості харч, продуктів у Росії, опублікував у зв'язку з

Назимов О.Є. - leksika.com.ua

цим ряд статей у журн. «Вестник виноделия» за 1900—01. Автор брошури «Суспільні погляди О. С. Пушкіна» (1899) та ін.

Літ.: Профессор Александр Евгеньевич Назимов. Биография и воспоминания. О., 1904; Новорос. ун-т в воспоминаниях современников. О., 1999; Егоров С. А. Выдающийся рус. юрист А. Е. Назимов. «Гос-во и право», 2000, № 2.

Ю. Я. Касяненко.