Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow право оп-прим arrow ПРАВОСВІДОМІСТЬ
   

ПРАВОСВІДОМІСТЬ

- форма сусп. свідомості, яка відображає ставлення суб'єктів правовідносин до чинного права та похідних від нього прав. явищ. Через П. відбиваються не тільки стан прав, відносин, а й тенденції їх змін. Функціями П. є: а) когнітивна — пізнання прав, дійсності, її відображення у теоріях, доктринах, концепціях, почуттях тощо; б) правоутворююча (правоформуюча) — формування права як системи норм права, їх зовн. відображення у вигляді зак-ва; в) правореалізуюча (праворегулююча) — забезпечення втілення норм права у фактичній поведінці правовій суб'єктів права. П. складається з трьох блоків елементів: ідеологічних, психологічних і поведінкових. Ідеол. (теоретичні, когнітивні) елементи П. становлять систему прав, принципів, ідей, теорій, доктрин, концепцій, які є результатом теор. (наукового), рац. аналізу, відображення прав, дійсності на основі дослідження закономірностей виникнення, становлення, функціонування та розвитку права, відбивають глибинні, найсуттєвіші його характеристики. Психол. елементи П. (прав, психологія) є результатом стихійного емпірич. (ірраціонального, практичного) сприйняття прав, дійсності членами сусп-ва, її відображення у думках, переживаннях, почуттях, емоціях, оцінках. Структуру прав, психології становлять пізнавальні (прав, знання, уявлення, погляди) та емоційні (настрої, почуття, переживання) елементи. Блок поведінкових елементів (мотиви прав, поведінки, прав, установки, які безпосередню зумовлюють і визначають прав, поведінку суб'єктів) утворює вольову сторону П. П. — складне соціальне утворення. За носіями вона поділяється на П. суспільну, П. групову та П. індивідуальну. Деформація П. негативно позначається на поведінці суб'єктів правовідносин. У своїх крайніх формах така деформація пов'язана з ігноруванням самої ідеї права.

Літ.: Бегинин В. И. Обществ, правосознание и государственность. Саратов, 1993; Ильин И. А. О сущности правосознания. М., 1993; Заг. теорія д-ви і права. К., 1997; Малахов В. П. Правосознание: природа, содержание, логика. М., 2001; Денисова О. С. Сучасні підходи до поняття та структури прав, свідомості. «Вісник Луг. ін-ту внутр. справ МВС України ім. 10-річчя незалежності України», 2001, в. 4; То-дика Ю. М. Конст. засади формування прав, культури. X., 2001; Кистяковский Б. А. Общество и индивид. М., 2002.

Я. П. Осипова, О. Д. Тихомиров.

 

Схожі за змістом слова та фрази