Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow змін-зору arrow ЗНАННЯ
   

ЗНАННЯ

Всесоюзне товариство — добровільна громад. орг-ція, покликана поширювати політичні і наукові знання, сприяти комуністичному вихованню трудящих. Засн. 1947 як Всесоюзне т-во для поширення політ. і наук. знань, з 1963 — т-во "Знання". Керівний орган т-ва — Правління (в Москві), що обирається на всесоюз. з'їздах строком на 5 років. Об'єднує 15 т-в "3." союз, республік [див., зокрема, "Знання"(товариство Української РСР)1. Орг-ції т-ва є в усіх автономних республіках, краях, областях, округах, містах і районах. У наук, установах, навч. закладах, на підприємствах тощо створено первинні орг-ції т-ва. В 1978 т-во "3." налічувало 3214 тис. членів, зокрема понад 2 тис. академіків і членів-кореспондентів АН СРСР, галузевих і респ. академій, понад 170 тис. докторів і кандидатів наук. Т-во організовує з усіх галузей знань публічні лекції й наук. доповіді і конференції, семінари, нар. читання, усні журнали тощо. Ефективною формою поширення політ. і наук. знань серед трудящих стали народні університети. Т-во має вид-во "Знание". Органами Всесоюз. т-ва є журнали "Наука и жизнь", "Знание — сила", "Наука и религия", "Слово лектора", "Международная жизнь" (виходить рос, англ. і франц. мовами). Т-во підтримує широкі міжнар. зв'язки з аналогічними т-вами в зарубіж. країнах. У 1972 т-во "3." нагороджено орденом Леніна. Щороку кращим лекторам, у т. ч. прогресивним зарубіж. ученим, т-во присуджує медаль імені С. І. Вавилова.

Ю. К Фішевський

 

Схожі за змістом слова та фрази