Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow вид-висот arrow ВИРОБНИЧЕ НАВЧАННЯ
   

ВИРОБНИЧЕ НАВЧАННЯ

-1) Підготовка кваліфікованих працівників масових професій для різних галузей нар. господарства і культурно-побутового обслуговування трудящих. Здійснюється в системі професійно-технічної освіти і середньої спеціальної освіти, а також у процесі індивідуально-бригадного навчання та на різних короткострокових курсах. 2) В середній загальноосвітній школі - форма трудового навчання в старших (9-10) класах з метою підготовки учнів до виробничої діяльності. Введено 1958 відповідно до "Закону про зміцнення зв'язку школи з життям і про дальший розвиток системи народної освіти в СРСР". За постановою ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР "Про часткову зміну в трудовій підготовці в середній загальноосвітній школі" (1966) серед, загальноосв. школа має давати заг. і політех. освіту та забезпечити трудове виховання. Щоб ознайомити учнів з трудовими процесами і змістом праці робітників на підприємствах, підготувати їх до свідомого вибору професії та навчити початковим навичкам праці за обраною професією. Відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР з 1974 створюються міжшкільні навчально-виробничі комбінати трудового навчання і професійної орієнтації учнів. У 1977 ЦККПРС і Рада Міністрів СРСР прийняли постанову "Про дальше вдосконалення навчання, виховання учнів загальноосвітніх шкіл і підготовки їх до праці", зумовлену зростаючими вимогами сусп. виробництва і науково-тех. прогресу. На В. н. в 9-10 класах серед. шкіл УРСР за навч. планом визначено 4 години на тиждень і 132 години для літньої навч.-виробничої практики в 9 класах. Система В. н. поєднує теоретичні і практичні заняття. Після закінчення В. н. учні можуть складати кваліфікаційні іспити. Ті, що успішно витримали їх, одержують свідоцтво про присвоєння виробничої кваліфікації. У 1976/77 навч. р. в УРСР працювало 4,5 тис. серед, шкіл з виробничим навчанням.

В.М. Мадзігон, Д.М. Тарнопольський.

 

Схожі за змістом слова та фрази