Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow прит-прок arrow ПРОГНОЗУВАННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ
   

ПРОГНОЗУВАННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ

— система оцінок можливих цілей і шляхів розвитку науки і техніки, очікуваних"результатів науково-технічного прогресу. П. н.-т. включає: прогноз щодо проведення н.-д. робіт, який виявляє і формулює нові можливості й перспективні напрями розвитку науки і техніки відповідно до цілей, майбутніх потреб суспільства; програмний етап прогнозування, на якому визначають заходи щодо реалізації тих чи ін. цілей розвитку науки і техніки, встановлюють можливі строки і черговість досягнення цілей; орг. етап прогнозування, на якому визначають конкретні умови (соціальні, організаційні, матеріальні, фінанс. та ін.), необхідні для виконання різних варіантів програм. Прогнозування наук.-тех. прогресу — найважливіша складова частина прогнозування економічного, оскільки прогрес науки і техніки значною мірою зумовлює темпи розвитку нар. г-ва. Прогнозування як необхідна стадія розробки єдино! технічної політики визначає принципові напрями фундаментальних і прикладних досліджень та розробок, найважливіші зрушення в тех. оснащеності виробн. Деталізація цих напрямів дає можливість сформулювати реальні процеси на основі оцінки варіантів розвитку. Якщо прогнозування визначає майбутні варіанти наук.-тех. прогресу, то перспективне планування передбачає прийняття конкретних рішень на основі вибору варіантів шляхом певних обмежень. П. п.-т. має важливе значення для вдосконалення всієї системи планування народного господарства і визначення шляхів створення матеріально-технічної бази комунізму, для розвитку соціалістичної економічної інтеграції.

О. Д. Заруба.

 

Схожі за змістом слова та фрази