Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow аку-асо arrow АРБІТРАЖНІ СПОРИ
   

АРБІТРАЖНІ СПОРИ

- соціальні конфлікти, що виникають між юрид. особами (суб'єктами підприємництва, держ. та ін. органами), в основі яких лежить спір про право та законні інтереси. До категорії арбітражних належать спори, які за Арбітражним процесуальним кодексом України та ін. законод. актами підвідомчі арбітражним судам. А. с. розв'язуються судом на підставі Конституції України, Закону України «Про арбітражний суд» (1991), АПК України та ін. актів зак-ва України, міжнар. договорів та угод, згода на обов'язковість яких надана Верх. Радою України. У випадках, передбачених законом, арбітраж, суд застосовує норми права ін. держав. У разі відсутності зак-ва, що регулює спірні відносини за участю іноз. суб'єкта підприєм. діяльності, арбітраж, суд може застосувати міжнар. торг, звичаї. Для переважної більшості госп. спорів між юрид. особами встановлено доарбітраж. порядок їх урегулювання шляхом пред'явлення кредитором претензійної вимоги боржнику (доарбітраж. порядок врегулювання спорів), задоволення якої виключає необхідність суд. розгляду спору. Сторонам надано можливість урегулювати А. с, який уже розглядається судом, у добровільному порядку шляхом безпосередніх переговорів, після чого до суду подається спільна заява, що затверджується його рішенням. А. с. розглядаються судом за позовними заявами: підприємств та організацій, чиї права та охоронювані законом інтереси порушені або оспорюються; держ. та ін. органів, громадян, що не є суб'єктами підприєм. діяльності, — у випадках, передбачених законод. актами України; прокурорів та їх заступників, які звертаються до арбітраж, суду в інтересах д-ви. А. с. має бути вирішений судом протягом двох місяців від дня одержання позову. У виняткових випадках голова арбітражного суду чи його заступник мають право продовжити термін вирішення спору на один місяць. За клопотанням обох сторін чи клопотанням однієї сторони, погодженим з другою, спір може розглядатися протягом тривалішого періоду. Процес розгляду завершується прийняттям суд. рішення (задоволення позову, відмова в позові повністю або частково), ухвали (припинення провадження у справі або залишення позову без розгляду), постанови (вирішення спору по суті при перевірці законності рішення у справі в порядку нагляду). Відповідно до чинного зак-ва арбітражні суди розглядають справи у спорах, що виникають при: укладанні і виконанні госп. договорів; внесенні до них змін і доповнень, їх розірванні; визнанні договорів дійсними чи недійсними або такими, що припинили свою дію; витребуванні майна з чужого незакон, володіння (віндикаційний позов); усуненні перешкод у користуванні майном (не-гаторний позов); визнанні права власності; відшкодуванні позадоговір. шкоди, зокрема моральної; визнанні платіж, документів такими, що не підлягають виконанню; визнанні недійсними актів держ. та ін. органів, підприємств і організацій, які не відповідають зак-ву і порушують права та охоронювані законом інтереси підприємств і організацій; порушенні справи про банкрутство. Конституція України закріпила принцип, за яким юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у д-ві. Тому при приведенні зак-ва України у відповідність з Осн. Законом до категорії А. с. можуть бути віднесені й спори, вирішення яких нині в компетенції позасуд. органів держ. влади, громад, і підприєм. організацій. Див. також Арбітражне рішення, д. д. Лилак.

 

Схожі за змістом слова та фрази