Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow паш-перг arrow ПЕРВІСНЕ НАГРОМАДЖЕННЯ КАПІТАЛУ
   

ПЕРВІСНЕ НАГРОМАДЖЕННЯ КАПІТАЛУ

— історичний процес масового примусового відокремлення безпосередніх виробників, переважно селян, від засобів виробництва (землі, знарядь виробництва тощо) і зосередження цих засобів у руках капіталістів; передував створенню капіталістичного способу виробництва. Наслідком П. н. к. було перетворення засобів виробн. на капітал, а розорених виробників — на найманих робітників (див. Наймана праця), створення внутр. ринку. В зх.-європ. країнах цей процес відбувався в 16—18 ст. В найбільш класичній формі П. н. к. здійснювалося в Англії, де селян примусово зганяли з їхніх наділів (див. Огороджування). Внаслідок цього виникло велике землеволодіння, пов'язане з організацією капіталістичних фермерських г-в. Значну роль у П. н. к. відіграла бурж. д-ва. Прискоренню П. н. к. сприяли податкова політика, колоніальні війни, експлуатація народів загарбаних колоній, а також система протекціонізму. В Росії розвиток процесів П. н. к. стримувався пануванням феод.-кріпосницької системи г-ва. Скасування кріпосного права та експропріація селян стали джерелом мобілізації капіталів для буржуазії, яка народжувалася. Отже, П. н. к. відбувалося не в результаті ощадливості капіталістів, як про це твердять бурж. апологети, а в результаті грабежів і жорстокого насильства. Як зазначав К. Маркс, осн. методами створення великих капіталів були: колоніальна система, система державних позик, податкова система, система протекціонізму тощо.

С. В. Мочерний.

 

Схожі за змістом слова та фрази