Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow нев-нюр arrow НЕДОБРОЯКІСНА ПРОДУКЦІЯ
   

НЕДОБРОЯКІСНА ПРОДУКЦІЯ

- продукція, яка не відповідає встановленим нормат. вимогам до її якості. У чинному зак-ві України вона визначається також термінами: «неякісна продукція», «неякісні харчові продукти і продовольча сировина», «нестандартна продукція», «товар неналежної якості» тощо. Законом України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції» (2000) вказано спільні її ознаки. Це продукція: І) яка не відповідає вимогам чинних в Україні нормат.-прав. актів і нормат. док-тів стосовно відповід. видів продукції щодо її споживчих властивостей; 2) яка не відповідає обов'язковим вимогам чинних в Україні нормат.-прав. актів і нормат. док-тів щодо її безпеки для життя і здоров'я людини, майна і довкілля;

3) якій з метою збуту споживачам виробником (продавцем) навмисне надано зовнішнього вигляду та (або) окр. властивостей певного виду продукції, але яка не може бути ідентифікована як продукція, за яку вона видається;

4) під час маркування якої порушено встановлені зак-вом вимоги щодо мови маркування та/або змісту і повноти інформації, яка має при цьому повідомлятися; 5) строк придатності якої до споживання або використання закінчився; 6) на яку немає передбачених зак-вом відповід. док-тів, що підтверджують якість та безпеку продукції (ст. 1).

Випуск для продажу, реалізації Н. п. є правопорушенням, допущеним продавцем (виробником), і, залежно від кваліфікуючих ознак, тягне відповідно цив. (майнову), адм. чи крим. відповідальність. Передбачено також накладення фін. санкцій. Так, за реалізацію продукції, що не відповідає вимогам стандартів, норм і правил, підприємець сплачує штраф у розмірі 25 % вартості реаліз. продукції (ст. 8 декрету КМ України «Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення» від 8.IV 1993). Аналогічна санкція передбачена і ст. 23 Закону України «Про захист прав споживачів» (1993).

Літ.: Іваненко Л. М. Цив.-прав. засоби захисту прав споживачів (покупців). К., 1998.

С. П. Коломацька.

 

Схожі за змістом слова та фрази