Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Е arrow ЕМПІРИЗМ
   

ЕМПІРИЗМ

(від грец. — досвід) — філос. напрям, що визнає чуттєвий досвід єдиним джерелом пізнання. Протистоїть раціоналізму. Розрізняють дві форми Е. — матеріалістичний та ідеалістичний. Прихильники матеріалістичного ?. (Ф. Бекон, Т. Гоббс, Дж. Локк, франц. матеріалісти 18 ст. та ін.) вбачали джерело чуттєвого досвіду в об'єктивно існуючому зовн. світі. Прихильники ідеалістичного Е. (Дж. Берклі, Д. Юм, Е. Мах, Р. Авенаріус та ін.) обмежують досвід сукупністю відчуттів людини, заперечуючи, що в основі досвіду лежить об'єктив, світ. Для Е. характерна метафіз. абсолютизація досвіду, відчуттів, пізнання. Принципи Е. не дають змоги вийти за межі аналізу доступної відчуттям зовн. сторони дійсності й розкрити внутр. закономірні зв'язки природи та сусп-ва. Ідеалістичний Е. став гносеол. основою позитивізму і близьких до нього напрямів філос. знання — логічного позитивізму, махізму, прагматизму та ін., які зводили процес пізнання до суто емпірич. опису фактів та їх систематизації.

Літ.: Туманов В. А. Бурж. правовая идеология: Критика учений о праве. М., 1971; История полит, и правовых учений. М., 1995; Нерсесянц В. С. Философия права. М., 1997.

В. I. Тимошенко.

 

Схожі за змістом слова та фрази