Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow К-кел arrow КАПНІСТ
   

КАПНІСТ

Василь Васильович [12(23).II 1758 (за ін. даними — 1757), с. Обухівка, тепер Велика Обухівка Миргородського р-ну Полт. обл. - 28.Х(9.ХІ) 1823 (за ін. даними -9(21).XI 1823), с. Кибинці, там же; похов. у Великій Обухівці] — укр. і рос. письменник, громад, і політ, діяч, чл. Рос. академії наук з 1785. Походив із ста ровинного греко-укр. роду. Протягом 1771—80 перебував на військовій службі, зокрема в Ізмайлов. і Преображен, полках (Петербург), закінчив полкову школу. Працював директором училищ, суддею. З 1782 — контролер при Гол. пошт, управлінні і водночас предводитель дворянства Миргород, повіту; з січня 1785 — пред

Капніст В.В. - leksika.com.ua

водитель дворянства Київ, намісництва; з 1787 — гол. наглядач Київ, шовкоткац. з-ду. 1799 переїхав до Петербурга, де до 1802 перебував на держ. службі у чині колезького і статського радника. Повернувшись в Україну, зайняв посаду ген. судді першого департаменту Полт. губ. суду. З 1820 - предводитель дворянства Полт. губернії.

Найвідоміші твори К.: поезії «Сатира перша і остання» (1780), «Ода на рабство» (1783), сатирична комедія у віршах «Ябеда» (1793; опубл. і поставлена на сцені 1798, після четвертої вистави заборонена), вірш «Бачення плачущого над Москвою росіянина 1812 року жовтня 28 дня» (1812), переклад на рос. мову «Слова о полку Ігоревім», літ. розвідки. У своїх творах К. оспівував красу і велич укр. землі, протестував проти закріпачення укр. селян, викривав недоліки рос. судочинства, цар. бюрократії, засуджував порядки і офіц. курс рос. імператор, двору. К. виховав трьох синів, двоє з яких (Семен та Олекса) належали до декабрист, орг-ції «Союз благоденства». Третій син К. (Іван) був предводителем Полт. губ. дворянства, смолен, та моск. губернатором, статським радником, у 1844—52 — сенатором, таєм. радником, брав участь у складанні проекту відновлення козацтва в Україні 1831. Те.: Собр. соч., т. 1—2. М.—Ленинград, 1960; Избр. произв. Ленинград, 1973.

Літ.: Ляцкой Е. А. Василий Васильевич Капнист. В кн.: Главные деятели и предшественники суд. реформы. М., 1904; Берков П. Н. Василий Васильевич Капнист. М.— Ленинград, 1950; Оглоблин О. Василь Капніст. В кн.: Літ.-науковий зб. УВАН, в. 1. Н.Й., 1952; Дмитрієн-ко М., Ясь О. Доля родини Капністів. «Київ, старовина», 1995, № 1.

І. К. Омельченко.

 

Схожі за змістом слова та фрази