Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow судо-сусл arrow СУДОВА СИСТЕМА
   

СУДОВА СИСТЕМА

— сукупність судів, заснована на єдиних принципах організації й діяльності, цілях і завданнях, які визначаються класовою суттю держави, де вони діють. С. с. невіддільна від суду, який в історії розвитку суспільства завжди був у центрі політ. боротьби як один із важелів зміцнення політ. влади пануючого класу. В основу першої С. с. Рад. д-ви було покладено визначені Декретом про суд принципи організації нових судів, у т. ч. революційних трибуналів. Конституція СРСР 1977 відобразила процес дальшого вдосконалення суду, правосуддя і відповідно С. с. Згідно з ст. 151 Конституції СРСР, а також ст. 1 Основ законодавства Союзу РСР і союзних республік про судоустрій в СРСР у країні діють Верховний Суд СРСР, Верховні Суди союзних і автономних республік, крайові, обл., міські суди, суди авт. областей, суди авт. округів, районні (міські) народні суди, а також військові трибунали у Збройних Силах. Осн. ланкою С.с. є народні суди, які вирішують 96— 98 % кримінальних і цивільних справ. Найвищим суд. органом СРСР є Верховний Суд СРСР, який здійснює нагляд за суд. діяльністю судів СРСР, а також судів союзних республік у межах, встановлених законом (ст. 153 Конституції СРСР). Організацію і діяльність рад. С. с. визначають конституційні принципи судочинства. В основу побудови С. с. покладено принципи її єдності, залежності структури С. с. від державного устрою СРСР і союзних республік, двохінстанційність. Усі суди в СРСР поділяються на суди Союзу РСР, до яких належать Верховний Суд СРСР і військ. трибунали, та суди союзних республік — усі ін. суди. Вони організаційно об'єднані між собою наявністю спільного для них Верховного Суду СРСР. В УРСР С. с.

відповідно до ст. 149 Конституції УРСР складається з 3 ланок: Верховного Суду УРСР, обл. і районних (міських) нар. судів. На правах обл. суду діє Київський міський суд (про С. с. УРСР див. також т. 11, Українська Радянська Соціалістична Республіка, розділ Судова система УРСР). За компетенцією всі суди СРСР поділяються на суди 1-ї інстанції та суди 2-ї і наглядової інстанції. С. с. інших соціалістичних країн складається з трьох ланок. У бурж. д-вах С. с, як правило, не має єдиної орг. єдності.

Р. І. Гричук.

 

Схожі за змістом слова та фрази