Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow рен-рос arrow РОЗСЛІДУВАННЯ
   

РОЗСЛІДУВАННЯ

- нормативно врегульована діяльність компет. органів чи посад, осіб з дослідження певних фактів (дій або подій), їх наслідків, причин та умов виникнення, а також з'ясування інших юридично значущих обставин. Термін «розслідування» широко використовується у зак-ві України. 1) Згідно з чинним зак-вом Р. підлягають: суспільно не безпечні діяння, за які законом встановлено крим. відповідальність (крим.-процес. Р.); факти наявності й впливу демпінгового імпорту (антидемпінгове Р.) та зростання імпорту в Україну, що заподіює значну шкоду або загрожує заподіянням значної шкоди нац. товаровиробнику; факти надання нелегітим. субсидії (антисубсидиційне Р.); аварії і катастрофи на мор., річк. та повітр. тр-ті; нещасні випадки, профес. захворювання та аварії на в-ві; епідемії та спалахи інфекц. хвороб, пожежі тощо (Р. наздв. ситуацій різного характеру) та ін. Необхідність проведення Р. передбачається КЗпП України, КТМ України, Законами України «Про охорону праці» (1992), «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» (1994), «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту», «Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту», «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну» (всі три — 1998), «Про захист населення від інфекційних хвороб», «Про аварійно-рятувальні служби» (обидва — 2000), «Про об'єкти підвищеної небезпеки» (2001) тощо. Процедура Р. визначається нор-мат. актами Президента України і КМ України, відповід. міністерств і відомств. Р. здійснюється посад, особами постійно діючих або спеціально утворюваних органів (комісій). У визначених зак-вом випадках у ході Р. чи за його результатами розробляються заходи щодо усунення причин розслідуваної події та запобігання її повторенню, а також вирішується питання про притягнення до юрид. відповідальності причет, осіб, дії або бездіяльність яких утворюють склад правопорушення.

2) У процедурі усунення Президента України з поста в порядку імпічменту (ст. 111 Конституції України) Р. — це діяльність утвореної ВР України спец, тимчасової слідчої комісії для з'ясування наявності чи відсутності в діянні глави д-ви ознак держ. зради або ін. злочину.

Див. також Парламентське розслідування.

3) У крим. судочинстві Р. є однією з процес, функцій, здійснення якої покладається на органи досудового (попереднього) слідства. Р. як функція, що притаманна стадії досуд. слідства, здійснюється за допомогою засобів крим.-процес, доказування і полягає у доведенні чи недоведенні правомоч. суб'єктом обставин, що утворюють предмет доказування, встановленні причин та умов, які сприяли вчиненню суспільно небезпечного діяння. За результатами проведеного Р. вирішується питання про дальше спрямування крим. справи, форми якого визначені ст. 212 КПК України.

Див. також Службове розслідування.

Літ.: Михайленко А. Ф. Расследование преступлений: законность и обеспечение прав граждан. К., 1999.

О. С. Врублевський.

 

Схожі за змістом слова та фрази